Kommunen – och Mumin – ljuger för att försöka runda strandskyddet på Skutberget

Anknytning till ett hav eller ett innanhav är en avgörande förutsättning för etablering av en temapark. Eller?

Det bärande argumentet i Karlstad kommuns detaljplan för etablering av den omdebatterade Muminparken på Skutbergets friluftsområde är att parken kräver närhet till vattnet. Till ett innehav, eller ett hav. Och man hävdar att en sådan plats inte står att hitta någon annan stans än just på den plats där Karlstadbornas sällsynt vackra friluftsområde sedan snart 80 år tillbaka är beläget. Utan det argumentet kan man nämligen inte upphäva strandskyddet.

I detaljplanen broderar kommunens planförfattare därför i rika ordalag ut hur avgörande närheten till ett innanhav är. Utan den kopplingen, som man hävdar bara finns just på Skutberget, är en etablering av en Muminpark, påstår man, omöjlig. Då är Muminvärlden inte intresserade.

I detaljplanen skriver kommunen t ex:

”Behovet av ett läge vid vatten kan jämföras med en industri eller annan verksamhet som för sin produktion behöver vatten, och därför med självklarhet tillåts etableras inom strandområde. Temaparken kan inte fungera för Muminvärlden om den inte har tillgång till strand och ett större vattenområde i anslutning till skog och berg, eftersom detta har så avgörande betydelse för att skapa illusionen av att vistas i Mumins värld.”

”Temaparken behöver således för sin funktion ett strandläge med öar och intilliggande skog för att kunna förverkliga de sagomiljöer som verksamheten kretsar kring. Sagans anknytning till hav eller innanhav, i detta fall Vänern, är därför en helt avgörande förutsättning för att en temapark för Muminvärlden ska kunna etableras. Att förlägga verksamheten i ett läge utan Vänerkontakt är inte aktuellt; i ett sådant fall skulle etableringen utebli.”

“I sin iver att få sin vilja genom har de styrande politikerna inte bara kört över folkviljan. De har dessutom med tjänstemännens, och Muminvärldens, hjälp farit med osanning i detaljplanen.”

I sin iver att berätta om kopplingen tar planförfattarna dessutom med oss ända in i sagornas värld. Och som argument därifrån anför man bland t ex att, ”Muminpappan har en egen badhytt i vattnet som han ofta besöker”. Tänka sig. Bara en sån sak.

För att ytterligare stödja sina argument har man även bifogat ett 16-sidigt, och sent tillkommet i planprocessen, dokument rubricerat ”Mumins koppling till havet och vattnet”, författat av Muminvärlden själva. Här har man bland annat gått igenom alla 104 avsnitt i tv-serien från 1990-talet. Och hittat kopplingar till havet i 29 av dem. Onekligen ambitiöst.

Och Länsstyrelsen, som har till uppgift att granska detaljplaner och se till att strandskyddet och allmänhetens tillgång till vattnet värnas, de tycks ha köpt berättelsen med hull och hår.

I sin motivation skriver Länsstyrelsen:

”Kommunen har utförligt och tydligt redovisat att anläggningen knappast vore lika attraktiv för besökare om den inte placeras i anslutning till vattnet och det förefaller inte heller finnas någon intressent som skulle vara beredd att satsa på en anläggning utanför strandskyddat område.”

I jakten på argument för att upphäva strandskyddet tar planförfattarna oss med i sagans värld.

Men stämmer då det kommunen och Muminvärlden redovisat? Har Länsstyrelsen gjort någon kritisk reality-check för att kontrollera sanningshalten i uppgifterna? Svaret förefaller vara nej. För om man studerar Muminvärldens senaste parketableringar talar deras agerande nämligen ett helt annat språk.

Den finska originalparken i Nådendal ligger förvisso bara vid en mindre sjö, men alldeles intill ett hav. Så så långt håller ju storyn hyggligt.

Men nyligen etablerades ytterligare en Muminpark. I Japan. Och en andra Muminpark öppnas i Finland inom kort. Ingen av dem ligger vid något hav eller innanhav.

Den Japanska parken, som öppnade i Saitama norr om Tokyo i maj 2019, två månader innan Länstyrelsen i Värmland skrev raderna ovan och godkände detaljplanen för Skutberget, ligger en dryg timmes resa med tåg och buss från Tokyo vid en liten sjö. Inte mycket större än Kroppkärrssjön. Långt från havet.

Den andra, som planeras öppna i Finland 2023, är en ren inomhusanläggning som ska vara öppen året runt. Utan natur. Och utan sjö eller hav. I finska Hufvudstadsbladet förklarar Muminvärldens vd Tim Livson den 27 maj 2020 vad det handlar om.

–Tänk dig Muminvärlden i Nådendal, fast inomhus. Så kommer den ungefär att se ut, säger Livson.

“Att det som kommunen hävdar skulle ha en ”avgörande betydelse för att skapa illusionen av att vistas i Mumins värld” är helt enkelt inte sant. Det är, för att tala ren svenska, en lika medveten som direkt lögn.”

Så. Därmed torde det vara lagt utom all tvivel att en temapark visst kan fungera alldeles utmärkt för Muminvärlden, även om den inte ”har tillgång till strand och ett större vattenområde i anslutning till skog och berg”. Att det som kommunen hävdar skulle ha en ”avgörande betydelse för att skapa illusionen av att vistas i Mumins värld” är helt enkelt inte sant. Det är, för att tala ren svenska, en lika medveten som direkt lögn.

Det är en argumentationslinje som Karlstads kommun och Muminvärlden tillsammans medvetet fabricerat enkom för att försöka runda strandskyddet just på Skutberget. I sin iver att få sin vilja genom har de styrande politikerna inte bara kört över folkviljan. De har dessutom med tjänstemännens, och Muminvärldens, hjälp farit med osanning i detaljplanen. I ett dokument som förväntas vara objektivt och sakligt.

Var står Länsstyrelsen med dessa nya fakta på bordet? Och vad säger de högre instanser, som Förvaltningsrätten och Mark- och Miljödomstolen som nu ska övergranska både kommunens plan och Länsstyrelsens godkännande?

Är det ok för en kommun att ljuga i en detaljplan för att uppnå sina syften? I så fall kan man ju enkelt, som i detta aktuella fall, upphäva strandskyddet med hjälp av påhittade argument. Vad är strandskyddet då värt?

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen
Talesperson, ledamot fullmäktige

Eva-Britt Johansson
Talesperson, ersättare fullmäktige