Noterat i kanten. Än slank de hit. Och än slank de dit. Och än slank de….

Under rubriken “Noterat i kanten” reflekterar Karlstadpartiets talesperson inför valdagen.

De nya Socialmoderaterna, alltså den allians mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som här om dagen lanserades på en politikerutfrågning, sägs enligt rykten ha väckt milt sagt ont internt blod i de tvenne partiernas respektive väljarkårer.

Det svänger i den politiska världen. Det om något har vi själva lärt oss på den politiska jungfruresa som arbetet med Karlstadpartiet inneburit för de flesta av oss partifunktionärer. Men uppenbarligen svänger det nästan lika friskt även i de mer etablerade partiernas värld.

S och M. Som ler och långhalm.

Så sent som igår reflekterade jag kring det utspel som Linda Larsson (S) och Per Samuel Nisser (M) här om dagen lär ha gjort om ett möjligt samarbete för att behålla makten efter valet. Personligen får jag säga att en sådan idé i alla fall inte kom som en överraskning för mig.

För det är ju så vi lärt känna de två kommunalråden, i alla fall under deras gemensamma Muminresa. Hand i hand på en sandstrand med vinden i håret. Som en sorts syster och bror. Ler och långhalm. Eller brothers in arms. Och inget fel med det. Tvärtom. Som tvärpolitiskt parti uppmuntrar vi till breda samarbeten.

Nu ska samarbetstanken dementeras

Desto mer överraskande tycks tanken på en allians ha varit för deras respektive partivänner och medlemmar. Där lär den ha rört upp en hel del känslor. Idag nås jag nämligen av rykten om att planer nu smids på en dementi av det hela. Man vill nu tydligen hävda att det bara var ett missförstånd från media. En sk tidningsanka.

Hur det nu är, eller var, med den saken låter jag vara osagt. Kanske stämmer inte ryktet. Jag var ju dessutom inte på plats på utfrågningen. Klart är emellertid att det är mycket som är ganska oklart när det gäller både det ena och det andra i den här Muminhistorien.

Nog vore det väl rimligt om väljarna, såhär kvart i tolv före valet, fick klarhet kring hur ett eventuellt samarbete i så fall ska se ut. Inte bara i Muminfallet. Utan i alla andra frågor i politiken.

Hur var det han sa Tage Danielsson? Säll är den som har som rättesnöre. Att man nog bör tänka efter före.