Noterat i kanten. När makthavarna utmanas skapar de nya märkliga allianser. Som socialmoderaterna i Karlstad.

Under rubriken “Noterat i kanten” reflekterar Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen inför valdagen.

I Karlstad precis som i övriga Sverige utmanas nu de traditionella blockpartierna av nya tvärpolitiska partier med fokus på lokala frågor. Och när den politiska makten utmanas knyts plötsligt nya oväntade vänskapsband. Allt för att till varje pris få behålla makten.

Makt förblindar brukar det ibland sägas. Och i många stycken är jag benägen att hålla med. Ändå är det just utportionering av makt vi röstar om vart fjärde år i Sverige. Representativ demokrati kallar vi det. Ett ganska bra system måste sägas. Och ett system vi ska vara rädda om.

Får man tillgång till makt i allt för stora portioner eller under allt för lång tid kan det dock just riskera att förblinda ens omdöme. För folkvalda politiker kan det t ex resultera i att bibehållandet av makten, och de privilegier som följer med det – ekonomiska, sociala och personliga – till slut blir viktigare än de drivkrafter som man ursprungligen engagerade sig för.

Dålig lyhördhet öppnar för lokala partiers framväxt

I Karlstad precis som i övriga Sverige utmanas nu de traditionella blockpartierna av nya tvärpolitiska partier med fokus på lokala frågor. I Göteborg ser t ex det blott 15 månader gamla lokala partiet Demokraterna ut att bli kommunens största parti. Liknande scenarion ser vi i en rad andra kommuner. Karlstad är en av dessa. En opinionsundersökning som gjordes i juni, när partiet var blott tre månader gammalt, indikerade att hela 15% kunde tänka sig att rösta på dem.

En utlösande faktor och en förutsättning för en snabb framväxt av ett lokalt parti är en stor fråga där den sittande politiska makten inte förmått fånga upp den lokala opinionen. I Göteborg var det kritiken mot mastodontprojektet Västlänken. I Karlstad är det kritiken mot planerna på att förvandla delar av kommunens friluftsområde Skutberget till en inhägnad och avgiftsbelagd privat Muminpark.

“Ett arbetarparti som lierar sig med Moderaterna för att få driva igenom en sorts omvänd Robin Hood-idé om att privatisera och avgiftsbelägga ett kommunalt friluftsområde. Att ta från de fattiga och ge till de rika. Vad säger väljarna om det?”

Socialmoderaterna eller S&M

I Karlstad har såväl själva idén som den maktfullkomlighet de styrande uppvisat i det politiska tumult som följt skapat den situation som idag föreligger. Och när det nu står klart för de styrande att deras maktprivilegier riskerar att tas ifrån dem så är det intressant att se hur de agerar. Istället för att stanna till och lyssna så fortsätter de på den inslagna vägen. Och i dagens NWT kan vi nu läsa om hur de forna ideologiska motparterna, Moderaterna och Socialdemokratiska Arbetarpartiet, nu talar om att de kan tänka sig att ingå i en ny allians – Socialmoderaterna eller S&M – för att bibehålla makten.

Har makten blivit målet?

Målet verkar liksom vara makten i sig. Vad tycker deras inte sällan ideologiskt drivna väljare om det undrar jag. Om ett arbetarparti som lierar sig med Moderaterna för att få driva igenom en sorts omvänd Robin Hood-idé om att privatisera och avgiftsbelägga ett kommunalt friluftsområde. Att ta från de fattiga och ge till de rika.

Kan de ha blivit förblindade av makten?

Peter Sörensen

Karlstadbo sedan 1966, civilekonom, egen företagare och talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet