My mind is made up. Don´t confuse me with the facts.

Karlstadpartiets politiske talesperson reflekterar kring aktuella politiska frågor

Som väntat beslutade Kommunstyrelsens ledamöter, från höger till vänster, med samlad min, utan känslouttryck och helt enligt det blågröna styrets planer idag att avslå Karlstadpartiets motion om satsning på återbruk.

–Det ligger inte i linje med hur vi vill jobba, sa Monika Bubholz (MP), kommunalråd tillika styrelseordförande för Karlstad Energi, kort och gott. Och så var det med saken. Alla tittade ner i sina bänkar och gav tyst medhåll. Detta trots att motionen ligger precis i linje med kommunens Avfallsplan 2019-2023, där just ökade satsningar på återbruk av elektronik lyfts fram som punkt 7 under åtgärdsområden på sidan 22. Men inte heller detta var det någon som hade något att invända mot. Kanske hade de tillfälligt glömt det.

De av oss anförda påstådda felaktigheterna i kommunledningskontorets tjänsteyttrande kommenterades kort, efter att Linda Larsson (S) fört dem på tal. Och kommundirektör Ulf Nyqvist berättade då att Karlstad Energi, alltså det kommunala bolag där nämnda Monika Bubholz (MP) också är ordförande, minuterna före mötet intygat för honom att allt var rätt och riktigt. Trots att det de facto inte var det.

–Och det är faktiskt kommunstyrelsen själva som avgör om ett ärende är färdigutrett eller inte, sa Nyqvist och lät nästan lite irriterad över att kommunledningskontoret yttrande blivit ifrågasatt. Via mail (rån Karlstadpartiet) till råga på allt.

Det hela lät, åtminstone i mina öron, lite i stil med “My mind is made up. Don´t confuse me with the facts”. Och de sittande ledamöterna hade inget att invända mot detta. Inga andra yrkanden togs upp.

My mind is made up. Don´t confuse me with the facts. Kommunstyrelsen sammanträder den 27 augusti 2019.

Det hela kändes som en tyst och nästan lite mäktig maktdemonstration, där fakta överhuvudtaget inte föreföll ligga till grund för beslutet. Så vem skulle då bry sig om huruvida framförda fakta eventuellt varit felaktiga. Detta är tyvärr en upplevelse som jag allt för ofta bär med mig från kommunfullmäktiges sammanträden. Att besluten inte tas baserat på fakta.

Ärendet med motionen om återbruk kommer nu upp för slutligt avgörande på nästa fullmäktige. Då är det 61 Karlstadbor som fått ett personligt förtroende från väljarna att företräda dem, som ska besluta om saken. Återstår att se om fakta intresserar dem. Och vilka miljöambitioner de har.

Fån Karlstadpartiet kommer vi att ha ett och annat att säga om saken. Vi kommer också att skriva en öppen fråga till kommunstyrelsen kring förhållandet med den fakta som framförts i tjänsteyttrandet. Det ska bli intressant att se de ansvariga svara i direktsändning inför alla Karlstadbor.

Det ska också bli intressant att se om VF, NWT, SVT eller SR Värmland tycker att ämnet är intressant att borra i. Spontant kan man ju tycka att de borde göra det. De har hur som helst fått ett pressmeddelande om de påstådda felaktigheterna. Än så länge har varken jag eller någon av mina partikamrater dock blivit nedringd. Om jag säger så.

Nåväl. Äventyret i demokratins irrgångar fortsätter .

Stay tuned.

/Peter