Gäller olika regler för kommunens förvaltningar och för vanliga medborgare rörande krav på varsamhet enligt PBL?

–Gäller olika regler för privata och kommunala fastighetsägare, frågar Peter Sörensen från Karlstadpartiet

Jag har vid upprepade tillfällen de senaste åren begärt tillsyn av den i kommunens kulturmiljöprogram rödlistade (=särskilt kulturhistoriskt värdefulla) Örsholmens gård för bristande underhåll. Men åtgärderna har allt som oftast mynnat i intet. Åtminstone vad gäller agerande från ägaren – Karlstad kommuns teknik- och fastighetsförvaltning.

Efter Karlstadpartiets senaste agerande i frågan, i april 2020,  tog det glädjande nog dock skruv. Och en renovering, åtminstone av exteriören på huvudbyggnaden, är nu genomförd. Vilket är mycket glädjande.

Övriga byggnader som tillhör gården, där både byggnaderna var för sig och miljön som helhet är rödlistade i kommunens kulturmiljöprogram, har dock fortsatt lämnats i det sorgesamma och bedrövliga skick som teknik- och fastighetsförvaltningen genom total avsaknad av ens de enklaste underhållsåtgärder, försatt dem i.

Örsholmens gård med uthus. Rödlistade men i fritt förfall i april 2020.

Detsamma gäller den omgivande tomten, som ju även den är utpekad som särskilt kulturhistorisk värdefull. Här har teknik- och fastighetsförvaltningen helt brutalt skövlat en stor del av tomten och förvandlat den till en grusplan för att använda den som upplag för diverse materiel.

När jag via mail kontaktar teknik- och fastighetsförvaltningen för att få besked om varför, får jag inga vettiga svar. Det tycks mig som om de regler som enligt PBL gäller för vanliga fastighetsägare, typ familjen som målade sitt hus vitt och nu tvingas återställa det, inte gäller för kommunens egen teknik- och fastighetsförvaltning. De kan uppenbarligen i år efter år styvnackat strunta i att underhålla rödlistade fastigheter i deras ägo utan att kommunens stadsbyggnadsförvaltning törs ingripa.

Den som önskar ytterligare exempel kan göra ett besök och studera de likaledes rödlistade gamla sommarstugorna i strandlinjen norr om motionscentralen på Skutberget. Även där låter förvaltningen byggnaderna förfalla vind för våg. Och när vi från Karlstadpartiets förhört oss om att få hyra den gamla windsurfingstugan, som stått tom i femton (15!) år – får vi besked att den “inte är i ett uthyrningsbart skick”.

Gamla windsurfingstugan på Skutberget är också rödlistad. Men står tom sedan femton (15!) år och är starkt vanskött.

Med anledningen av detta märkliga agerande, eller snarare brist på agerande, har jag idag vänt mig till direktören för stadsbyggnadsförvaltningen Alan Schürer och till direktören för teknik- och fastighetsförvaltningen Per-Anders Bergman med ovanstående skrivelse, följt av följande två frågor:

  1. Varför ser stadsbyggnadsförvaltningen mellan fingrarna med teknik-och fastighetsförvaltningens bristande underhåll av rödlistade fastigheter medan man agerar kraftfullt mot privata fastighetsägare. Gäller olika regler för privata fastighetsägare och kommunens själv?
  2. Varför beter teknik- och fastighetsförvaltningen sig på det här sättet? Tycker man att kommunens kulturmiljöprogram och ambitioner på kulturmiljöområdet är nonsens? Anser förvaltningen sig stå över lagen?