PRESSMEDDELANDE från Karlstadpartiet Livskvalitet

Vi har idag 8/11 2018 haft styrelsemöte där vi beviljat Göran Svensson och Sofia Mörtel utträde ur föreningen på deras egen begäran.

Som grund för sitt utträde har de båda angett ideologiska skäl.

Vi har fortsatt samsyn i vår huvudfråga om att bevara och utveckla Skutbergsområdet fritt från inhägnad.

Karlstad den 8 nov 2108

Styrelsen för Karlstadpartiet Livskvalitet