Har Happie Camps offentligt hajpade glampingresa nu kommit till vägs ände?

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut i Happie Camp-ärendet

Krav på att, med hot om vite, avlägsna alla sina upplag, trallar, plintar, öglor och skyltar. Samt förbud med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§ att på nytt uppföra sina anläggningar. Så lyder förslaget till beslut från stadsbyggnadsförvaltningens tillsynsenhet.
– I mina ögon ett väntat utfall av den här processen. Dock borde man i mitt tycke ha agerat mycket snabbare, säger Peter Sörensen (KPL).

Allt sedan deras glampingtält hösten 2023 anmäldes för brott mot strandskyddsreglerna har det av bl a Visit Värmland och Region Värmland hajpade företaget Happie Camps verksamhet varit under tillsynsmyndigheternas lupp. Medan andra kommuner där företaget är – eller rättare sagt var – verksamma, som t ex Älmhults kommun, agerade blixtsnabbt och krävde omedelbar avflytt av deras anläggningar, har processen i Karlstads kommun varit mer långdragen.

Happie Camp själva har via sina jurister (ja, de är flera) hävdat att det de bedriver är skogsnäring, att de ”skördar skogens sociala värden” och att de därmed inte behöver rätta sig efter Miljöbalkens strandskyddsregler. Denna tolkning har dock helt avfärdats av såväl Naturvårdsverket som av kommunen. Och nu har man slutligen landat i ett förslag till beslut.
I förslaget till beslut skriver kommunens tillsynsavdelning:

“Stadsbyggnadsnämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 och 14 §1 miljöbalken Happie Nation AB att utföra följande åtgärder på fastigheterna Faxstad 1:30, Hovlanda 2:3 och Hultsberg 1:14:

Att inom strandskyddat område avlägsna: upplag under presenningar, trätrallar, träplintar, metallkrokar/öglor och vägvisarskyltar. Utförs inte åtgärden senaste två månader efter att beslutet vunnit laga kraft förpliktas Happie Nation att utge ett vitesbelopp om 35 000 kronor var tredje månad därefter.

Stadsbyggnadsnämnden förbjuder med stöd av 26 kap 9 § MB Happie Nation att inom strandskyddat område på nytt uppföra anläggningarna och anordningarna.”

–Ser man till lagrummets utformning och om man läser Naturvårdsverkets rådgivning så är det här ett solklart brott mot strandskyddsreglerna. Att företagets verksamhet trots detta fått fortgå inför öppen ridå i flera år och fått omfattande ekonomiskt stöd och hajpning av såväl Karlstads kommun, regionen och Visit Värmland borde rimligen väcka en hel del frågor. Så sent som i januari, alltså för bara en dryg månad sedan, körde Visit Värmland en stor kampanj mot den danska marknaden där man använde bilder på Happie Camps glampingtält. Detta trots att de rimligen hade koll på att verksamheten stoppats i flera andra kommuner, att företaget hade en pågående tillsyn mot sig, och att man alltså marknadsförde en illegal verksamhet, säger Peter Sörensen (KPL).

Visit Värmland körde i januari en kampanj mot danska markanden med bilder på Happie Camps tält