“Sörensen har förföljt mig i 20 år”. Håkan Holm (s) i maildialog med Alan Schürer och Anders Tallgren (s)

Mail från Håkan Holm till Alan Schürer och Anders Tallgren (s) efter KPLs tillsynsanmälan mot uteserveringarna.

“Jag lider med er på förvaltningen och ansvarig politiker Peter Sörensen har förföljt mig i 20 år, så jag vet vad det innebär. Nu när han fått makten att sitta i kommunfullmäktige, så finns det tyvärr inga spärrar längre”. Så skriver s-profilen Håkan Holm (s) den 30 december 2022 i ett mail till stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer och till partikollegan och nyblivne ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Anders Tallgren (s) efter att Karlstadpartiet gjort en tillsynsanmälan för avsaknaden av bygglov för uteserveringarna runt stora torget i Karlstad.

Den 23 december 2022 begärde Karlstadpartiet – efter att ha fått tips från en kommuninvånare om att uteserveringarna runt stora torget saknade bygglov – tillsyn i ärendet av kommunens stadsbyggnadsförvaltning. Och ärendet fick medial uppmärksamhet.

– Strax efter nyår begärde vi ut kopior på ett antal offentliga handlingar, bland annat Alan Schürers e-post, för att bringa ytterligare klarhet i vad som egentligen pågår på stadsbyggnadsförbaltningen. Det är där vi kunde hitta den ganska omfattande maildialogen mellan Alan Schürer och den då avgående 1:e vice ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Håkan Holm Alteblad (s), berättar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

“Nu finns tyvärr inga spärrar längre”
Efter att tillsynsanmälan i slutet av december fått medial uppmärksamhet skriver Håkan Holm Alteblad (s) ett mail till stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer och nyblivne ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Anders Tallgren (s) där han specifikt nämner Karlstadpartiets anmälan och särskilt nämner partiets fullmäktigeledamot Peter Sörensen:

“Jag lider med er på förvaltningen och ansvarig politiker Peter Sörensen har förföljt mig i 20 år, så jag vet vad det innebär. Nu när han fått makten att sitta i kommunfullmäktige, så finns det tyvärr inga spärrar längre”, skriver Håkan Holm.

När Karlstadpartiet några dagar senare begär ut kopior på maildialogen kommer den 14 januari ett nytt mail från Holm till Schürer:

”Jag är beredd om du måste lämna ut mailet” skriver Holm

Mailsvar från Håkan Holm (s) till Alan Schürer efter att Schürer uppenbart förvarnat honom.

– Av det mailet kan man se att det är svar på ett meddelande från Alan Schürer. Uppenbarligen har Schürer meddelat Holm att mailet han (Holm) skrev den 30 december riskerar att nå allmänhetens ljus, säger Peter Sörensen.

Använder Microsoft Teams chattfunktion för att försöka kringgå offentlighetens ljus
–Av den utlämnade maildialogen kan vi se hur både Alan Schürer, Håkan Holm, Anders Tallgren med flera sätter i system att föra dialogen dem emellan i Microsoft Teams Chattfunktion istället för via mail. Via har t ex mailkopior där Tallgren hänvisar Schürer att föra dialogen via Teamschatten istället för via mail. Alldeles uppenbart som ett sätt att försöka kringgå offentlighetsprincipen och möjligheten till offentlig insyn, berättar Peter Sörensen.

Karlstadpartiet har begärt ut kopior även på de chattmeddelandena, men där har kommuns jurister satt stopp.
– De hävdar att de har stöd för att sätta stopp för att lämna ut sådana handlingar, trots att det är alldeles uppenbart att det är en pågående dialog som flyttas från mail till chattar, och där maildialogen är offentlig medan den inte längre är det när de själva väljer att fortsätta den på chatten. Där menar vi att juristerna resonerar fel och att de genom sitt beslut bidrar till att försöka mörka offentliga. Vi står därför i begrepp att ta den frågan till domstol och har goda förhoppningar om att få rätt, säger Peter Sörensen.

Anders Tallgren (s) uppmanar Alan Schürer till att föra dialogen på Teamchatten. Bortom offentlighetens ljus.

Demokratiskt bekymmersamt
–Innehållet i dialogen kastar ljus på en rad märkligheter. Det här personerna är ju inte vilka personer som helst. De sitter på makten över samhällsbyggandet i vår kommun och har gjort det under lång, lång tid. Håkan Holm Alteblad (s) har ju t ex suttit i kommunfullmäktige sedan 1984 och som ordförande eller vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden från 2007-2022, dvs i ett och ett halvt decennium, säger Peter Sörensen.

–Kreativiteten när det gäller att försöka kringgå svensk lagstiftning är alldeles uppenbart stor i den här gruppen. Och tycks förena både nu ansvariga och tidigare politiker med ledande tjänstemän på olika typer av ledande positioner. Och när man tror att man är bortom offentlighetens ljus drar sig inte för att häckla folkvalda eller privatpersoner som försöker kasta ljus på missförhållanden. Man visar dålig respekt för svensk lagstiftning och det svenska rättsystemet, och det är demokratiskt bekymmersamt säger Peter Sörensen.