Gudridur Olafsdottir ny vice ordförande i Karlstadpartiet

Gudridur Olafsdottir, ny vice ordförande i Karlstadpartiet

Karlstadpartiet har vid styrelsemöte den 7 december valt en ny styrelse där följande justeringar har skett. Till ny vice ordförande att leda styrelsens arbete fram till ordinarie årsmötet i vår har valts Gudridur Olafsdottir. Som nya suppleanter har invalts Maj Hellberg och Jeanette Chiron. Konstituering av övriga inbördes roller i styrelsen sker i samband med rådsmötet i januari.