Karlstadpartiet befäster sin plats i Karlstads kommunfullmäktige 2023-2026

Kommuninvånarna i Karlstad gav Karlstadpartiet förnyat förtroende i valet 2022

Karlstadpartiet Livskvalitet får förnyat förtroende från Karlstads kommunivånare och tar plats i Karlstads kommunfullmäktige även mandatperioden 2023-2026. Detta trots att lokalmedia förutspått motsatsen.

–Det är oerhört glädjande och vi är oerhört tacksamma för det förtroendet. Det innebär att vi kan fortsätta den så viktiga och nödvändiga politiska förnyelseresa som vi inledde 2018, säger partiets politiske talesperson Peter Sörensen som också fått förnyat förtroende att leda partiets fullmäktigegrupp ännu en mandatperiod.

Partiets två ordinarie platser kommer att bemannas av Peter Sörensen och Anna-Karin “Anki” Hörnlund”, och ersättare kommer att vara Magnus Johansson och Jeanette Barthelsson.

Anki Hörnlund tar plats som ny ordinarie ledamot för Karlstadpartiet i kommunfullmäktige 2023-2026.

–Vi kommer att ägna särskilt fokus åt demokrati- och äldrevårdsfrågor. På de områdena är vi märkligt nog ensamma i fullmäktige om att komma med kritik och förbättringsförslag. Här känns det som om vi är Karlstads enda verkliga oppositionsparti. Jag har gott hopp om att vi med hårt arbete ska kunna åstadkomma stora förbättringar på dessa områden de kommande fyra åren, säger Peter Sörensen.