Information till journalister med ansvar för bevakning av kommunalvalet i Karlstad 2022

Brev på väg till 28 av kommunens ledande journalister med ansvar för bevakning av kommunalvalet

Rubriken ovan är hämtad från det brev som vi från Karlstadpartiet den 24 augusti skickade till 28 av kommunens ledande journalister på NWT, VF, SVT Värmlandsnytt och P4 Värmland. Resten av brevet hittar du en bit längre ner. Syftet med brevet är att uppmuntra journalistkåren, som har en oerhört viktig roll i värnandet av demokratin, att sammanställa och skriva mer om vad de kommunala partierna i Karlstad går till val på för frågor.

Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Vilka är deras huvudfrågor? Vilka förslag sticker ut? Vad har de gjort den gångna mandatperioden, dvs levererar de eller snackar de bara? Vilka delar av kommunen går bra och vilka går mindre bra (tips – läs kommunrevisionens rapporter som ligger på vår hemsida).

Här saknar vi än så länge en bred sammanställning och genomlysning som underlättar för väljarna att göra kloka och övervägda val. Vår upplevelse är att väljarna inför detta val är mer vilsna och tveksamma än någonsin. Vilket gör medias journalistiska och folkbildande roll än mer viktig.

Här följer själva brevet.

Hej,
då vi har förstått att det är en del av ditt journalistiska uppdrag att informera och vägleda väljarna inför kommunalvalet skickar vi dig här Karlstadpartiets kampanjmaterial inför kommunalvalet 2022. Här försöker vi förtydliga för väljarna vilka vi är och hur vi vill förnya och förbättra Karlstadpolitiken. Förhoppningsvis hittar du här ett och annat som kan vara av intresse att förmedla till väljarkåren och läskretsen.

Materialet består dels av ett 12-sidigt idé- och förnyelseprogram där vi lyfter fram konkreta sakfrågor vi vill prioritera den kommande mandatperioden, och dels av en 32-sidig framtidsvision där vi ger vår syn på vilka vägval vi bör göra i den långsiktiga samhällsplaneringen i vår kommun.

Karlstadpartiet Livskvalitet bildades inför valet 2018 och är kommunens yngsta parti. Vi är också det enda renodlade lokalpartiet. Under den gångna mandatperioden har vi varit det i särklass mest aktiva oppositionspartiet i kommunfullmäktige.

Och vi håller vad vi lovar. Efter tre års hård kamp lyckades vi, med juridikens hjälp, stoppa privatiseringen av friluftsområdet Skutberget, den huvudfråga vi gick till val på 2018.
Den huvudfråga vi går till val på den 11 september 2022 är att stärka och förbättra äldrevården i Karlstad. En studie av samtliga äldreboenden som vi själva gjort visar nämligen på stora och utbredda kvalitetsbrister i dagens äldrevård.

Det uppmärksammade vårdhaveriet på det kommunala trygghetsboendet Kronogården på Kronoparken var tyvärr mer en varningsklocka på ett system med stora brister än en isolerad engångsföreeteelse. Här har vi därför lagt ett paket av kraftfulla förbättringsförslag för att stärka kvaliteten och transparensen i kommunens äldrevård.

Vi är dock långt ifrån ett enfrågeparti. Precis som i valet 2018 går vi 2022 till val på ett vasst idéprogram som spänner över hela det politiska spektrat, från miljö- och hållbarhetsfrågor, till stadsplanerings- och demokratifrågor.

En röst på Karlstadpartiet är en röst på politisk förnyelse. På en stärkt lokaldemokrati, en värdigare äldrevård och en grönare, skönare och hållbarare samhällsplanering.
Medias unika möjlighet att kommunicera med, informera och vägleda medborgarna är en viktig pusselbit i vår svenska demokratiska modell. En kanske viktigare pusselbit idag än någonsin tidigare.

Stort lycka till med ditt viktiga journalistiska uppdrag.

Peter Sörensen, politisk talesperson och kommunfullmäktigeledamot för Karlstadpartiet Livskvalitet