Dyra elräkningar ska rädda ekonomin – det är förtäckt beskattning

När jag öppnade NWT torsdagen 20 april fastnade kakbiten i halsen. 28 februari, under rubriken ”Har Karlstads Energi AB tilldelats kommunal beskattningsrätt?” ifrågasatte jag kommunens sätt att smeta ut bolagens vinster över hålen efter förlustbolagen; Karlstads Airport, Mariebergsskogen till exempel.

Som skäl för detta uppges skatteplanering, att undvika 20,6 procent skatt på vinst i bolagen genom koncernbidrag inom koncernen Karlstadshus AB. Styrelseordföranden i Karlstads Energi AB, Monica Bubholtz (MP) lät oss då förstå att vinsterna inte bara kan komma bolag till del utan också övriga verksamheter i kommunen. Bortsett från kommunens avkastningskrav är detta inget annat än förtäckt beskattning.

På en helsida sid 6 summerar KS ordförande Linda Larsson (S) underskotten i vård och omsorgen, skolan, kultur och fritid till cirka 100 miljoner men man har en ny plan för att möta ”käftsmällen” redan 2023.

Supervinst, vi har förberett ett stort vinstuttag ur bolagssektorn som ska komma nämnder och verksamheter till del 2023 och 2024. Det är ett stort belopp. Omkring 100 miljoner planerar styret att ”plocka ut”, låter ordföranden oss få veta. Hej vad det går!

Vinst är inte förbjuden, inte ens i kommunala bolag. Vinst förutsättes till och med av aktiebolagslagen. Kommunala bolag har dock att samtidigt förhålla sig till självkostnadsprincipen som gäller för kommunal verksamhet. Vinst utöver avkastningskrav och behov för reinvestering bör komma kunderna till del genom konsolidering, kvalitetshöjning, sänkta priser eller återbäring. Annat är förtäckt beskattning. Den bryter till och med mot kommunallagens likställighetsprincip.

Supervinst eller historisk rekordvinst i Karlstads Energi AB låter inte bra. Jag tror inte Karlstads Energi AB:s kunder ock KBAB:s hyresgäster är särskilt lyckliga över att finansiera Karlstads Airport och Mariebergsskogen. Jag har svårt att föreställa mig att dessa skulle vara de mest frekventa brukarna av nämnda anläggningar och därav vilja lämna ett bidrag. Inte heller tror jag att de blir gladare av att betala mer än andra till kommunens övriga verksamheter.

Skatteplanering väger lätt mot vad jag vill kalla olaglig förtäckt beskattning.

Att åberopa en extraordinär händelse, elprisrallyt, duger heller inte. Det sker ju inom ramen för Karlstads Energi AB:s ordinarie verksamhetsområde. Varken historisk rekordvinst eller supervinst kan därför behandlas godtyckligt av kommunledningen.

Kjell-Arne Kolthoff

Debattartikel publicerad i NWT 2023-04-23