Vill sätta klimatet i fokus. Karlstadpartiet Livskvalitet utmanar övriga partier i en klimatkoll.

–Karlstad är en kommun som i många år hamnat högt upp i rankingen av det lokala klimatarbetet, och det är hedrande. Men den senaste tidens händelser i Sverige och runt om i världen visar oss att det vi idag gör inte räcker. Vi vill lyfta miljöfrågorna ännu högre upp på dagordningen och jobba för en ökad medvetenhet, säger Peter Sörensen, talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.

–Därför har vi som ett led i en lokal klimatutmaning som vi gett namnet Klimatkollen uppmanat alla våra representanter på fullmäktigelistan att deklarera sin klimatpåverkan med hjälp av Klimatkontot, ett enkelt test framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet Och vi bjuder nu in alla de andra partierna att anta vår utmaning. Alla som vill kan delta.

Vi vill se Karlstad gå i täten
I Karlstadpartiet Livskvalitet vill vi se frågor om miljö och hållbarhet lyftas högre upp på den politiska agendan. Helst allra högst upp. Vi vill verka för ett Karlstad som tar täten och går före i miljö- och hållbarhetsfrågor. Även vad gäller forskning, utveckling och grönt entreprenörskap. Vi vill att Karlstad ska vara ett föredöme som visar vägen när det gäller att bygga ett klimatsmart, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

–Vi är väl medvetna om att denna typ av beräkning ger en högst schablonartad bild av var och ens faktiska klimatpåverkan. Men den kastar ändå på ett snabbt, intressant och pedagogiskt sätt ljus på hur det sätt vi lever i vardagen påverkar klimatet på vår planet. Och vi tror att det är bra om politikerna går före och visar vägen genom att ta ansvar för sina livsval, fortsätter han.

Störst minskning vinner
Målsättningen med Klimatkollen är dels att var och en som deltar ska få en grov koll på sin egen klimatpåverkan. Och målet med utmaningen är inte att få den lägsta klimatpåverkan utan att göra den största förbättringen i procent på deltagarnas samlade resultat. Vi kommer att redovisa våra resultat dels personvis, dels totalt på vår hemsida. Om ett år kommer vi att följa upp med en ny mätning och kora dels tre personliga vinnare i Karlstadpartiets interna tävling, dels en lista där vi sammanställer de deltagande partiernas resultat. Det parti som gjort den största förbättringen kommer att stå som stolt vinnare.

Utrymme för förbättring för talespersonen
Testen redovisar din klimatpåverkan uppdelad på fyra olika kategorier – bostad, resor, mat och konsumtion. För Karlstadpartiets talesperson själv blev resultatet mindre smickrande, 12,4 ton CO2e/år.

–Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton per år, och medelsvenskens på 8 ton per år, så jag har en del att jobba på, säger Peter Sörensen. En Greklandsresa och en allt för bensinslukande bil fick mitt reskonto att skjuta i höjden. Alla har ännu inte redovisat sina resultat men i dagsläget är jag tyvärr sämst i klassen. Här finns utrymme för förbättring, avslutar han.