Vi tänker ta kampen för Skutberget. Lita på det.

Låt oss göra vår uppfattning när det gäller Skutbergets Friluftsområde glasklar. Skutberget är inte till salu. Så skriver 14 företrädare för Karlstadpartiet  Livskvalitet i sitt debattsvar i VF.

I en insändare i VF den 1 november gör det sk blågröna styret sin hållning i Skutbergsfrågan klar. Om någon nu mot förmodan vid det här laget skulle ha tvivlat på den. De tror stenhårt på idén om att förvandla 260.000 kvadratmeter av den centrala marken på Skutberget till en inhägnad och avgiftsbelagd Muminpark. Från Karlstadpartiet vill vi med anledning av detta också tydliggöra vår ställning i frågan.

Vårt parti föddes i våras, då vi insåg att de styrande politikerna inte tänkte vika i Skutbergsfrågan, oavsett hur många Karlstadbor som protesterade mot idén. Att över 10.000 personer samlats i en Facebookgrupp mot planerna, eller att 1000 personer fyllt stadens gator i den största demonstrationen i mannaminne i en lokalpolitisk fråga, gjorde inget intryck på dem. Inte heller hjälpte det att en opinionsundersökning gjord av Novus på uppdrag av NWT visade att över 60% av Karlstadborna ansåg att det var en dålig idé. Vi insåg då att vi var tvungna att försöka ta oss in i politikernas eget vardagsrum, kommunfullmäktige, för att ta frågan där. Öga mot öga med dem.

Och där är vi nu. Tack vare Karlstadbornas röster. Och från den plattformen tänker vi ägna en stor del av den kommande mandatperioden åt att med gemensamma krafter göra vad vi förmår för att stoppa planerna på en Muminpark på Skutberget.

“I våra ögon är Skutberget det närmaste helig mark vi har här i kommunen.”

I våra ögon är idén att förvandla ett kommunalt friluftsområde till en kommersiell temapark, där en av de uttalade huvudmålgrupperna är asiater som ska flyga hit från andra sidan jordklotet, inte bara ohållbar utan otidsenlig. Den hör inte hemma år 2018.

I våra ögon är Skutberget det närmaste helig mark vi har här i kommunen. Och den idé om att skapa en högklassig, allmänt tillgänglig kommunal friluftspark med fokus på natur, motion, rekreation och friskvård som Anders Forsell påbörjade arbetet med redan på 1930-talet är i våra ögon idag modernare och värdefullare än någonsin. Den är värd att vara stolt över, försvara och vidareutveckla.

Visst behöver Karlstad s.k. besöksanledningar. Och i våra ögon är Skutberget redan en sådan plats. Men Skutberget är mer än bara en besöksanledning. Det är en plats som får människor att vilja stanna kvar. Och såna platser ska vi vara väldigt rädda om.

Skutberget är dessutom en av de finaste skärgårdsmiljöerna runt Vänern och en av få, om inte den enda, som är enkelt tillgänglig för oss Karlstadbor.

I våra ögon är Skutberget en ovärderlig plats. Och vår uppfattning i frågan är därför glasklar.

Skutberget är inte till salu.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen (KP)
Evabritt Johansson (KP)
Magnus Johansson (KP)
Anki Hörnlund (KP)
Gudridur Olafsdottir (KP)
Caroline Åkerstedt (KP)
Pär Eklund (KP)
Maj Hellberg (KP)
Sussie Mellqvist (KP)
Göran Johansson (KP)
Irene Englund (KP)
Holger Bergqvist (KP)
Kenneth Jansson (KP)
Leif Hultman (KP)