Vi kan bättre än så. En replik kring politisk och entreprenöriell fingertoppskänsla.

Talande illustration av Wilfred Hildonen. Läs mer i PS.


I våra lokala dagstidningar har vi
de senaste dagarna kunnat läsa om hur en butiksinnehavare i Karlstad upplevt dålig stämning kopplad till de Muminprodukter hon saluför. Marlene Kopparklint, moderat kommunalråd, kommenterar den 8/8 detta på sin blogg på NWT, och gör där ett försök till en koppling till Karlstadpartiet Livskvalitet. Och NWTs ledarskribent är inte sen att hoppa på tåget. Som partiets talesperson finner jag mig därför föranledd att, riktat i första hand till butiksinnehavaren Kicki och kommunalrådet Marlene, men också övriga intresserade, kommentera det hela.

Att människor på stan och i kommunen i allmänhet är upprörda över de styrande politikernas planer på att förvandla 250.000 kvadratmeter av Skutberget, alltså ett område stort som ca 250 normalstora villatomter, till en kommersiell Muminpark kommer väl knappast som en överraskning för er. Folk är ledsna, besvikna och arga. En del är rosenrasande. Folk, vanligt folk, är upprörda på ett sätt och i en omfattning som åtminstone jag aldrig förr upplevt under mina 52 år i Karlstad.

“När varken politikerna eller själva Muminparksföretaget tar människors oro på allvar så riskerar tyvärr till slut frustrationen också vändas mot själva Muminfigurerna.”

Som jag upplever det är de arga dels på grund av själva idén. Dels på grund av att det sätt de blivit och blir bemötta av politiken. Och de är många. Inte ett litet högljutt fåtal. En ganska färsk opinionsundersökning indikerade att det kan handla om över 60% av Karlstadborna.

När varken politikerna eller själva Muminparksföretaget tar människors oro på allvar så riskerar tyvärr till slut frustrationen också vändas mot själva Muminfigurerna. Till slut känns det, på något märkligt surrealistiskt sätt, som om det är själva sagofigurerna som kommer att symbolisera planen på att hägna in och avgiftsbelägga delar av ett älskat friluftsområde. Det är en bisarr känsla. Jag vet av egen erfarenhet då jag delar den.

Muminpappan, Lilla My, Snorkfröken och alla de andra i Muminfamiljen förvandlas här från älskade sagofigurer till symboler för girighet, oärlighet, kommersiell rovdrift och brist på lyhördhet. Det kan tyckas bisarrt. Men det är verklighet i Karlstad i detta nu. Och är naturligtvis på sätt och vis också sorgligt.

Såväl som politiker som i egenskap av butiksinnehavare är det en tillgång att vara lyhörd och förmå läsa av stämningen på gatan. Annars kan man gå vilse och reta upp folk i onödan. Uppretade människor agerar inte alltid logiskt eller övertänkt. Och vreden mot ett politiskt förslag att kommersialisera ett friluftsområde kan till och med i sådana stunder komma att vändas mot en butiksinnehavare som i den aktuella staden väljer att skylta med stora Mumintroll. Det kan tyckas bisarrt och är det kanske i viss mån också. Men särskilt svårt att förstå är det knappast. Det tror jag att även ni två gör. Att det sedan kan upplevas som obehagligt när folk är arga, det förstår jag. Men att de är det är svårt att ändra på i nuläget.

Jag tror säkert att du kan hitta vägar att med lite lyhörd entreprenöriell list hantera den situationen Kicki. Går det däremot över i regelrätta hot eller vandalisering så råder jag dig att omedelbart polisanmäla saken. Det är naturligtvis oerhört allvarligt och aldrig acceptabelt.

Givet situationen vi har i Karlstad kan jag bara mana alla inblandade, oavsett var man står i sakfrågan kring Muminparkens placering – för det är ju den föreslagna placeringen som provocerar och upprör – att ta sitt ansvar för att inte i onödan piska upp den polariserade stämningen ytterligare. Det gagnar knappast någon.

Att som Marlene gör försöka göra kopplingar mellan det nystartade politiska gräsrotspartiet Karlstadpartiet Livskvalitet och det som skett kring Kickis butik, känns varken seriöst eller ansvarstagande. Självklart har vi i partiet ingenting med detta att göra. Den typen av politiska smutskastningsförsök gagnar inte på något sätt den verklighet vi alla lever och verkar i. Tvärtom.

Vi kan bättre än så.

Varma hälsningar

Peter Sörensen
Karlstadbo sedan 1966. Civilekonom, egen företagare och talesperson för nystartade Karlstadpartiet Livskvalitet.

PS. Den i sammanhanget i mina ögon träffande bilden som fått illustrera detta inlägg är ritad av Wilfred Hildonen och publicerades tillsammans med ett Skutbergsrelaterat och i högsta grad ännu idag aktuellt inlägg rubricerat “Är det girighet som är Muminvärldens drivkraft?” i finska Hufvudstadsbladet den 3 juni 2017. DS