Vem har planerat den s k ”hängytan” på Skutberget och varför har inget samråd med Naturskolan skett?

Hur kommer det sig att en sådan produkt placeras just där? Fråga från Karlstads Naturskola.

INTERPELLATION 17 februari

Vem har planerat den s k ”hängytan” på Skutberget och varför har inget samråd med Naturskolan skett?

”I går när vi kom till Skutberget såg vi denna artificiella klättergrej som någon höll på att gräva ner. Naturskolan fick frågan förra sommaren om vi kunde ha aktiviteter i och runt Skutbergsgården med våra barn och elever. Det har vi haft under hela året och området runt huset är välanvänt av oss. Vi har stora militärtält som vi ställer upp ibland och många aktiviteter med olika teman då vi är på gräsplanen. Vi har också många aktiviteter inplanerade där under resten av våren. Allt handlar om naturen, hållbarhet, träd – stenar – växter – vattnet – småkryp osv och det har vi förstått varit meningen hela tiden att Skutberget ska präglas av på det området. Vi har diskuterat möjligheter med odlingslådor, bikupor och andra miljövänliga aktiviteter. Att då placera en sådan produkt just där känns otroligt konstigt! Hur kommer det sig att en sådan produkt placeras just där? Finns det andra planer för den platsen?

Hur kommer det sig att vi inte har blivit informerade/tillfrågade/medpratade?”

Så skriver dåvarande avdelningschefen för kvalitet och utveckling på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun i ett mail till fastighetschefen på teknik- och fastighetsförvaltningen den 19 maj 2020. Och det är varken svårt att läsa in eller förstå hennes frustration. Den artificiella klättergrejen hon talar om är den s k boulder som utgör en del av den ”hängyta” som ingår i kommunledningens vision och handlingsplan för Skutberget.

I samma dokument talas om hur Naturskolan ska etableras vid Skutbergsgården. Och i samband med Naturskolans 30-årsfirande den 20 oktober 2019 utvecklade Niklas Wikström (L) kommunens intentioner i en tidningsartikel i VF. I artikeln läser vi bl a:

”Naturskolan firade 30 år med avtäckningen av en ny stationär utemiljö vid Skutbergsgården. Samtidigt är satsningen en del i kommunens vilja att förstärka riktningen för friluftsområdet. – Det pedagogiska Skutberget, säger kommunalrådet Niklas Wikström (L).”

Den 15 juni, dvs en månad efter det inledningsvis citerade mailet, står Wikström ånyo vid Skutbergsgården. Denna gång för att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens ordförande Johanna Larsson inviga hängytan. I ett pressmeddelande från kommunen läser vi:

– De nya hängytorna med boulder, pingisbord och sittmöjligheter kommer bli ett bra tillskott till det som redan finns på plats på Skutbergets friluftsområde, bevisligen kan både unga och lite mer vuxna roa sig här, säger Niklas Wikström, (L) ordförande barn- och ungdomsnämnden efter att han klättrat upp i bouldern för att inviga den.

Från Karlstadpartiets sida är vi stora fans av Karlstads Naturskola, som med sin hållbara utebaserade naturpedagogik i våra ögon ligger mer rätt i tiden än någonsin. Och skolan tycks ha fler fans. Ett inlägg om Naturskolan på sociala medier ledde, läser vi i ett inlägg på P4 Värmland från oktober 2018, till oväntat intresse. Ända från Kina. Det hela resulterade i att tre utomhuspedagoger från Karlstads Naturskola vid två tillfällen nu rest till Kina för att utbilda kinesiska lärare i utomhuspedagogik. Naturpedagogik från Karlstad som exportvara. På Naturskolans webbplats läser vi:

”Naturskolan är ingen plats utan ett arbetssätt och idén är att ”lära in ute”. Vi vet att det är lättare att ta tillvara på elevernas förmågor utomhus. Vi vet också genom forskning att valet av plats förstärker lärandet när vi befinner oss i verkligheten. Genom att då och då förlägga undervisningen utanför klassrummet förankrar vi teorin i verkligheten och sätter den i ett sammanhang.”

I Karlstadpartiets ögon passar Naturskolan som hand i handske ute på Skutberget. Deras budskap känns sannolikt väl igen av dem som på 1950-, 60- och 70-talet mötte en ung Anders Forssell på samma plats. Anders Forssell skulle ha älskat Naturskolan. Och vi är övertygade om att barnen gör det. Därför förstår via BUFs avdelningschefs upprördhet och förvirring över placeringen av den artificiella klätterleksaken. Och vi delar den.

Hennes fråga har vi fått ut i en begäran av allmäna handlingar rörande ärendet. Något svar har vi dock inte hittat bland de utlämnade handlingarna. Därför ställer även vi frågan direkt till barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L) i denna interpellation, och hoppas att han kan hjälpa oss och eventuella övriga intresserade att reda ut frågetecknen.

Vem har planerat hängytan och vem beslutade att placera klätterleksaken just på den aktuella platsen? Och varför skedde inget samråd med barn- och ungdomsförvaltningen eller Naturskolan inför placeringen?

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner interpellationen som utskrivbar pdf.