Varsågod Anders Knape (m). Här är uppdragsbeskrivningarna som “underminerar demokratin”.

Peter Sörensen, fullmäktigeledamot och gruppledare för för Karlstadpartiet Livskvalitet.

–Kom inte och försök att införa system som underminerar demokratin. Det tycker jag är extremt allvarligt. Ta fram det reglemente som kräver att en partiföreträdare ska företräda ett annat parti. Det finns inte, röt Anders Knape (m),

På torsdagskvällens fullmäktige hettade det till rejält under debatten kring en interpellation från Karlstadpartiet till kommunstyrelsens ordförande beträffande vad rollen som oppositionsråd innebär.

–Vi är ju ganska nya i politiken och ville veta vad som gäller för oppositionsråden, berättar Peter Sörensen från Karlstadpartiet. De har ju 76.000 kronor i månadslön. Och för de pengarna kan man tycka att det rimligen borde finns en uppdragsbeskrivning. Sammantaget betalar ju skattebetalarna ca 2,25 miljoner om året, inklusive sociala avgifter, för de två oppositionsråden. Vad får de för de pengarna?

Av någon anledning kände kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape (m) sig manad att för ovanlighetens skull ta till orda från talarpulpeten. Och det i ganska hårda ordalag.

–Ta fram det reglemente som kräver att en partiföreträdare ska företräda ett annat parti. Det finns inte, sa Anders Knape (m)

–Att partiföreträdare helt plötsligt ska företräda andra partier, det faller på sin fullständiga orimlighet, röt han från talarstolen.

–Vi får inte hålla på och villa bort korten här nu med och hänvisa till alla andra Sveriges kommuner. Det kan jag i alla fall säga – att ta fram det reglemente som kräver att en partiföreträdare ska företräda ett annat parti. Det finns inte. Och det bör vi ändå ha klart för oss i den här debatten. Så att det blir någon ordning.

–Jag skulle inte kunna tänka mig att vara verksam i en demokrati där man lägger krav på politiska företrädare att dom då helt plötsligt ska företräda andra partier.

–Jag tycker ändå det är ett viktigt klarläggande. Jag skulle inte kunna tänka mig att vara verksam i en demokrati där man lägger krav på politiska företrädare att dom då helt plötsligt ska företräda andra partier.

–Kom inte och försök att införa system som underminerar demokratin. Det tycker jag är extremt allvarligt.

Peter Sörensen (KPL) replikerade:

–Tack Anders Knape för det tydliggörandet, sa Sörensen. Vad det nu var. Det förstod jag inte riktigt. Jag vet inte om någon härinne förstod det heller. Vad vi pratar om är titeln oppositionsråd, väl känd på Svenska kommuner. Det är enkelt och googla beskrivningar. Det kallas uppdragsbeskrivning. Det finns på de flesta kommuner som har oppositionsråd.

–En uppdragsbeskrivning när man har 76.000 kronor i månadslön, det tycker jag vore bra, sa Peter Sörensen (KPL)

–Jag vet inte vad det var Anders Knape gav sig ut på för en diskussion där. Det kändes i mina öron bara förvirrat. Men jag tror vi stannar där. Vi tröttar inte varken fullmäktige eller de stackars åhörarna som sitter hemma och kanske lyssnar på det här.

–Det kallas oppositionsråd. Googla det gott folk. Det kallas uppdragsbeskrivning. Den är jättevanlig. Den ser ofta likadan ut i de flesta kommuner. Inget konstigt. Jag tycker vi borde ha det här i Karlstad också. Det tycker vi från Karlstadpartiet i alla fall. Ordning och reda är bra. En uppdragsbeskrivning när man har 75.000 kronor i månadslön det tycker jag är bra. Det har man i många andra kommuner. Jag tycker vi borde ha det i Karlstads kommun också, sade Sörensen

Efter detta gick Knape än en gång i genmäle.

–Jag förstår att Peter Sörensen vill avsluta den här debatten så fort som möjligt, sade han. Han är i så fall den enda som inte förstår i den här lokalen vad jag har sagt. Det är ju ganska signifikativt för det inlägg som just nu gjordes.

–Ta fram den uppdragsbeskrivning som kräver att en socialdemokrat i opposition ska företräda en sverigedemokrat. Ta fram den.

Varsågod Anders Knape!. Här kommer några exempel på det vi talade om. Googlade från nätet. Från Håbo kommun. Tierps kommun. Och Kungsörs kommun. Tre kommuner i den demokrati där du i många år varit verksam som ordförande för Sveriges kommuner och landsting och där du i 44 år suttit i Karlstads kommunfullmäktige. Tre kommuner som likt många, många andra Svenska kommuner valt att anta uppdragsbeskrivningar för såväl kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.

HÅBO KOMMUN (Grannkommunen Tierp har en identisk beskrivning)
3 § Oppositionsråd
a) Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans med KSO för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.
b) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare.
c) Oppositionsrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet eller eventuell politisk samverkan.
d) Oppositionsrådet har till uppgift att kalla till gruppledarmöte med oppositionen inför fullmäktigesammanträden, där så erfordras, för att informera i frågor där inte alla gruppledare har samma information.

KUNGSÖRS KOMMUN
Oppositionsråd
Kungsörs kommuns oppositionsråd representerar den politiska oppositionen i kommunen. Oppositionsrådet är vald ur fullmäktiges opposition. Oppositionsrådet representerar samtliga partier i den politiska oppositionen och ska garantera oppositionspartierna insyn i den politiska verksamheten.

Vem var det som inte förstod vad?

Hörde vi en ursäkt?