Välbesökt på Karlstadpartiets årsmöte på Skutberget

Dryga tjugotalet uppslutna medlemmar njöt av kvällssolen på Karlstadpartiets årsmöte på Skutberget.

Den 17 juni ägde Karlstadpartiets årsmöte rum ute på Skutberget i Karlstad. Och semestertider, coronavirus och sommarvärme till trots mötte ett drygt 20-tal medlemmar upp. Under mötet bjöd bl a partiets manlige talesperson Peter Sörensen på en utförlig sammanfattning av det politiska arbetet under partiets första år i fullmäktige.

–Givet att vi är ett helt nystartat parti utan tidigare erfarenhet av politiskt arbete så är jag imponerad av vad vi åstadkommit under vårt premiärår, sa Peter Sörensen. Trots att vi bara har en ordinarie plats i fullmäktige så har vi bidragit till en välkommen vitalisering av Karlstadpolitiken. Inte minst när det gäller frågor rörande transparens och insyn. Och vi har verkligen tagit striden för Skutberget. Och vi tänker fortsätta göra det, lita på det, avslutade han.

Karlstadpartiets fullmäktigeledamot Peter Sörensen och partiets nyvalde styrelseordförande Pär Eklund.

Under mötet gjordes också val av ett antal nya styrelsemedlemmar. Pär Eklund valdes till ny styrelseordförande efter avgående Kenneth Jansson. Som ny ordinarie styrelsemedlem invaldes Grete Sörensen och till nya suppleanter valdes Johan Miller och Annica Löfdal Hultman.

–Kenneth Janssons skickliga ledning har skapat en organisatorisk stabilitet, struktur och positiv stämning som gjort partiets tuffa politiska arbete möjligt, säger Peter Sörensen. Att Kenneth nu kliver av ordföranderollen för att ägna sig helhjärtat åt strategi- och organisationsfrågor och Pär Eklund, som funnits med i partiets inre kärna sedan starten, tar över som ny ordförande bidrar till att stärka partiet ytterligare i de många politiska utmaningar vi står inför under 2020, fortsätter han.