Vad gäller angående inglasade uteserveringar? Fem snabba frågor till stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer.

Stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer har i ett mail fått fem frågor från Karlstadpartiet. Foto: Karlstads kommun

För en tid sedan fick Karlstadpartiet tips från en medborgare om att de inglasade uteserveringarna runt stora torget i Karlstad, trots att detta är lagstadgat, skulle sakna bygglov. När vi kollade upp saken visade det sig, såvitt vi kan bedöma, märkligt nog stämma. Och vi valde då att informera media (NWT/VF/SVT/SR) i hopp om att få deras hjälp att undersöka saken närmare. Det mediala intresset såväl för att hjälpa som för att skriva om det var märkligt nog svagt och bara ett media, NWT, skrev om saken.

De i vårt tycke väsentliga frågorna, som t ex den centrala om huruvida det finns utfärdade bygglov eller inte, ställdes dock märkligt nog aldrig av NWTs granskande reporter. Från Karlstadpartiet har vi därför idag på egen hand, via vår politiske talesperson och fullmäktigeledamot Peter Sörensen, i ett mail till stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer ställt fem frågor.

Nedan följer en kopia av mailet i sin helhet. Så fort vi får svaren kommer vi att publicera dem här på vår webbplats. Kopia av mailet har också gått till media då dessa frågor i vårt tycke är av stort allmänintresse.

Hej Alan,
jag läste intervjun i NWT med dig rörande avsaknaden av bygglov för uteserveringarna runt stora torget i Karlstad. Och eftersom jag i den saknade väsentliga fakta i sammanhanget så har jag fem frågor till dig som jag tror är av stort allmänintresse och som jag hoppas är enkla för dig att besvara.

  1. Behövs det bygglov om man vill bygga en inglasad uteservering på kommunens mark?
  2. Har stadsbyggnadsförvaltningen utfärdat några nu gällande bygglov till de inglasade uteserveringarna runt stora torget?
  3. Hur och hur snabbt ska stadsbyggnadsförvaltningen agera om ni upptäcker att någon byggt en sådan uteservering utan att ha fått bygglov?
  4. I kommunens uteserveringspolicy, som är ett kommunalt styrdokument, står följande: “Staket får vara maximalt 1,10 meter högt. Önskas högre avgränsningar, även om de är genomsiktliga, är dessa klassade som väggar eller plank och kräver bygglov”. Kan stadsbyggnadsförvaltningen strunta i att följa kommunala styrdokument beslutade av politiken?
  5. I kommunallagen finns det en s k likställighetsprincip. Har kommunen enligt dig laglig rätt att på vissa grunder särbehandla företagsidkare genom att kräva bygglov av vissa medan man inte gör det av andra? Vilka är i så fall dessa grunder?

Tack på förhand med din assistans med att bringa klarhet i dessa frågor.

Kopia skickad till kommunledningskontoret för diarieföring.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun