Två Karlstadbyggnader nominerade till Kasper Kalkon – Sveriges fulaste nyproduktion 2023

Bävern 9 i Haga ritat av Mondo Arkitekter är nominerat till priset Sveriges fulaste nyproduktion 2023

Två nybyggda Karlstadhus har det föga avundsvärda nöjet att vara bland de 17 svenska nybyggnationer som nominerats till årets Kasper Kalkon – Sveriges fulaste nyproduktion 2023.

Kasper Kalkon-priset delas årligen ut av föreningen Arkitekturupproret och introducerades 2016 som motpris till Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris. Röstningen sker online och har de senaste åren rönt ett stort medialt intresse. När priset nu ska delas ut för åttonde gången återfinns inte bara ett utan två (!) Karlstadhus bland de totalt 17 hus som nominerats.

Det ena är Bävern 9 (tomtens namn) på Repslagargatan i Haga, ritat av Mondo Arkitekter och uppfört av Karlstadhus. Och det andra är Almen 21, dvs påbyggnaden av gamla Stadshuset, ritat av Horisont Arkitekter och uppfört av Kvalitetsbygg.

Av Arkitekturupproret själva har Bävern 9 fått smeknamnet “Karlstadkatastrofen”. Och i texten till nomineringen läser vi “Huset är nära nog brutalistiskt i sin utformning. Ändå har Karlstad skrutit högt om att ha fått utmärkelsen Årets Arkitekturstad flera år i rad och med att man tagit fram en arkitekturpolicy full av vackra ord och högstämda ambitioner. Av dem ser vi intet i Bävern 9.”

Almen 21 ritat av Horisont Arkitekter är nominerat till priset Sveriges fulaste nyproduktion 2023

Almen 21 har fått namnet “Kvalmen/Dubbelparasiten”. Och bland kommentarerna i texten till nomineringen läser vi bl a “Det fulaste huset i stan. I det känsligaste området. Ser ut som om man lagt bostadsbaracker på hög.”

I Karlstad kommuns arkitekturdokument Arkitektur Karlstad, som togs fram 2019, läser vi:

  • I planeringen inför ny bebyggelse/bebyggelseområden ska god arkitektur vara en tydligt bestämmande faktor för att åstadkomma en god livsmiljö.
  • Under bygglovsskeendet prövas arkitekturens nivå och innehåll slutligt. Där omsorg för form, material, utförande eller byggnadens förhållande till platsen har tydliga brister ska byggandets aktörer göras införstådda med att bearbetningar krävs för ett godkännande. Syftet är alltid att åstadkomma tydliga förbättringar i det byggda resultatet till nytta både för det aktuella projektet och för det allmännas befogade intressen.

Gatuplan på Bävern 9. Vart tog de kommunala ambitionerna om god arkitektur vägen?

–Jag tror att alla skriver under på att vi ska ha höga ambitioner när vi bygger nytt i Karlstad. Men läser man ambitionerna i dokumentet så tycks de två nominerade byggena onekligen lämna en hel del övrigt att önska. Där är jag personligen nyfiken på hur diskussionen gick när det gällde ambitionerna om god arkitektur och huruvida man faktiskt krävde några bearbetningar för ett godkännande, kommenterar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Röstning pågår för fullt och priset delas ut vid en ceremoni i Göteborg den 13 mars. Då delas även Finpriset – priset för Sveriges finaste nybygge ut. Där finns inga hus från Karlstad nominerade.