Tack Henrik. Replik apropå ”Hopplöst badhus”.

Henrik Barvå delar vår syn på att det finns anledning att granska nestängningen av hopptornen

Vi vill å skattebetalarnas vägnar tacka NWTs ledarskribent Henrik Barvå för att han den 2 juni lyfte den granskning vi från Karlstadpartiet gjort av beslutet att stänga ner hopptornen på Sundstabadet och i Vålbergs Simhall. Barvå tycks, mycket glädjande, dela vår syn på att det finns all anledning att titta närmare på det. Samt på att en ombyggnad för minst 50 miljoner kronor verkar minst sagt onödig.

I dagsläget är det bara Karlstadpartiet som framfört någon som helst kritik mot besluten. Det blågröna styret har meddelat att de inte finner någon anledning att ifrågasätta nedstängningen. Och socialdemokraterna instämmer. Vänstern och Sverigedemokraterna har hittills tigit still.

Den s k oberoende sakkunnige konsultens två utlåtanden kostade skattebetalarna 53.750 kr/st, dvs 107.500 kr totalt. När tornen så stängdes 2021 fick samme konsult i uppdrag att ta fram en förstudie för att lösa den uppkomna problematiken. Den förstudien kostade skattebetalarna ytterligare 312.320 kronor. Så notan för hopptornsdebaclet är i dagsläget uppe i 419.820 kronor.

De pengarna är sannolikt förlorade. Det vi nu förhoppningsvis kan rädda, med stöd av Henrik Barvå själv, är den planerade och helt omotiverade ombyggnaden av Sundstabadets hoppavdelning för minst 50 miljoner kronor.

Dessutom hoppas vi att beslutet att stänga ner hopptornen snarast ses över. Och att tornen, till glädje inte minst för kommunens barn och ungdomar, snarast öppnas igen. Någon ökad säkerhetsrisk att nyttja dem på grund av att en ny EU-standard tagits fram finns, precis Barvå skriver, knappast.

Med sin alldeles egna, hemvävda logik försöker Barvå samtidigt få det faktum att vi lyft frågan att framstå som något negativt. Men det ingår väl, kan vi anta, i hans uppdrag som moderat ledarskribent att göra vad han kan för att svartmåla oppositionspartierna i allmänhet. Och Karlstadpartiet i synnerhet. och på det området gör han knappast sina uppdragsgivare besvikna.

Från Karlstadpartiet gick vi redan 2018 till val på att stärka demokratin, öka möjligheterna till insyn i kommunens förehavanden och att granska hur de styrande politikerna och tjänstemännen förvaltar kommuninvånarnas egendom. De ambitionerna kommer att kvarstå även när vi går till val 2022. Och vi kan konstatera att vi är det enda partiet i kommunen som går till val med det som ambition.

Vad väljarna tycker om den saken får vi, oavsett vad Barvå tycker om det eller om oss, kvitto på i kommunalvalet den 11 september. Demokrati kallas det.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen
Ledamot, kommunfullmäktige

Eva-Britt Johansson
Ledamot, kommunfullmäktige

Magnus Johansson
Ersättare, kommunfullmäktige

Anki Hörnlund
Ersättare, kommunfullmäktige