Stoppa rivningen av gröna villan på Herrhagen i Karlstad. Skriv under namninsamlingen.

Gröna villan på Olovsgatan på Herrhagen är ett av stadsdelens äldsta kvarvarande hus.

Gröna villan på Olovsgatan på stadsdelen Herrhagen i Karlstad uppfördes på 1850-talet och är ett av stadsdelens allra äldsta kvarvarande hus. Trots att den gamla villan sedan länge varit utpekad såväl av kommunen som av Värmlands Museum som särskilt kulturhistoriskt värdefull och trots att den är i ett fint skick hotas den nu akut av rivning. Rivningslov är beviljat sedan flera år. Och här om dagen gav stadsbyggnadsnämnden bygglov till ägaren Wermlands Invest för uppförande av ett stort fyrkantigt hyreshus med 33 lägenheter på platsen där villan står.

De gamla byggnaderna är en del av stadens själ. Och bidrar i hög grad till stadens karaktär och attraktivitet.

De gamla byggnaderna är en del av stadens själ. Och de bidrar i hög grad till stadens karaktär och attraktivitet. Karlstad har redan förlorat allt för många historiska byggnader. Och de vackra gamla trähusen är just det som skapar stadsdelen Herrhagens alldeles speciella och mycket omtyckta charm. Karlstad får gärna växa. Men det får inte ske på bekostnad av stadens kulturhistoriska värden. Det är fel väg att gå.

Karlstadpartiet Livskvalitet har därför idag den 7 februari startat en namninsamling med en vädjan såväl till ansvariga politiker som till Josefin Knarrström Berg som är VD för Wermlands Invest att i sjunde timmen tänka om för att rädda den vackra gamla gröna villan från rivning. Och därigenom rädda en värdefull och oersättlig del av såväl stadens som Herrhagens själ.

Välkommen att skriva under namninsamlingen om du delar vår syn på saken.

PS. När rivningslovet godkändes av de folkvalda politikerna i stadsbyggnadsnämnden röstade alla ledamöter för en rivning, utom Vänsterpartiets. Karlstadpartiet har tyvärr ännu inga ledamöter i nämnden. DS