Socialdemokraternas val i muminfrågan kan få ödesdigra politiska konsekvenser

Ett socialdemokratiskt ja till mumin kan öppna upp dörren för väljartflykt till sverigedemokraterna

När jag läser Kenneth Svenssons (s) och Anders Tallgrens (s) syrliga och lätt raljanta insändarsvar och bloggkommentarer rörande uppmärksamheten kring det medlemsmöte som i morgon ska rösta ja eller nej till det blågröna styrets muminplaner, blir jag uppriktigt bekymrad. Svensson och Tallgren verkar helt sakna såväl den politiska överblicken som viljan att axla det ansvar som de som företrädare för kommunens ledande vänsterparti har.

Partiets ovilja att lyssna in väljarnas ståndpunkt i muminfrågan äventyrar nämligen inte bara partiets existens, utan riskerar att kratta manegen för en massiv väljarflykt högerut, till sverigedemokraterna. Så ja. Frågan handlar om mycket mer än bara mumin. Och är mycket större än socialdemokraterna själva. Därför är morgondagens val så viktigt.

De politiska partierna i Sverige tappar, precis som alla andra ideella rörelser gjort det senaste decenniet, medlemmar generellt. Och i socialdemokraternas fall tappar man snabbare än alla andra. Den tendensen ser likadan ut i hela Sverige och faktiskt i större delen av västvärlden.

“Den politiska självinsikten i partiets ledning verkar, liksom den politiska överlevnadsinstinkten, saknas. Och medlemstappet kommer därför sannolikt bara öka i hastighet.”

På nationell nivå har socialdemokraterna gjort vad många av deras väljare uppfattar som en allt för stor högersväng och man upplever att partiet förlorat sitt ideologiska fotfäste. Det strategiska vägvalet har redan stått partiet dyrt med kraftigt vikande opinionssiffror. Men den politiska självinsikten i partiets ledning verkar, liksom den politiska överlevnadsinstinkten, saknas. Och medlemstappet kommer därför sannolikt bara öka i hastighet. Sannolikt är partiets storhetsdagar över redan i detta nu.

I Karlstad kommer partiets märkliga ideologiska och demokratiska felmanöver i muminfrågan därför i absolut sämsta tänkbara läge. Här är rörelsens demokratiska förankring sedan länge urholkad med ett flertal näst intill avsomnade s-föreningar. Och en, som en följd av detta, allt mer maktfullkomlig och från medlemmarna avskärmad partiledning i toppen.
Kvar är de mest trogna och de som har hela eller delar av sin inkomst från politiken. Eller som ser möjligheter att få det. Det vill säga ledningen och deras trogna entourage. Och det är ju sannolikt de som kommer att försöka genomföra redskapet med minsta möjliga inblandning från övriga.

Oavsett vad står valet mellan pest eller kolera.

Ett nej vore naturligtvis det korrekta valet om man ska spegla väljarkårens syn på saken. Det skulle tveklöst tilltala medlemmarna och sannolikt återskapa något av det förlorade förtroendet. Men samtidigt bekräfta ledningens vilsegång och svida svårt i prestigen. Inte minst för Linda Larsson, Anders Tallgren och Kenneth Svensson som alla profilerat sig stenhårt på ett ja till Mumin.

“Ett ja till mumin i morgon blir därför rena rama julklappen till Sverigedemokraterna. Och till Per-Samuel Nisser (m) och hans blågröna kamrater.”

Blir det i stället ett ja kommer det, tror jag, att leda till en våldsam förtroendekris och ett kraftigt accelererat medlemstapp som kommer att kosta Socialdemokraterna i Karlstad mellan 15 och 30 procent av medlemmarna och av rösterna i valet 2022. Så illa valt är tillfället.

Den större konsekvensen av ett ja blir ju att de väljare man förlorar går till något annat parti. Sett i Sverige som helhet är det ju framför allt Sverigedemokraterna som vinner när Socialdemokraterna förlorar. Karlstad är inget undantag. Här är ju dessutom Sverigedemokraterna mot mumin. Men de är tvivelsutan ett mörkblått högerparti. Och ett ja till mumin i morgon blir därför rena rama julklappen till Sverigedemokraterna. Och till Per-Samuel Nisser (m) och hans blågröna kamrater.

Ett nej är sålunda ett absolut nödvändigt val om man har några som helst ambitioner att behålla sin ideologiska och demokratiska trovärdighet. För att stänga dörren för en än starkare politisk högersväng i Karlstads kommunfullmäktige. Och långsiktigt överleva som parti.

Men frågan är om ens det räcker. Kanske är skadan redan skedd. Och kanske är maktfullkomligheten och prestigen bland repskapets medlemmar dessutom större än lyhördheten för väljarkårens vilja och omsorgen om partiets och vänsterrörelsens långsiktiga fortlevnad.

“I en allt mer segregerad, egoistisk och polariserad värld med stora miljöutmaningar behövs en modern och stark politisk motrörelse idag kanske mer än på många, många decennier.”

Personligen hoppas jag att socialdemokraterna i Karlstad på morgondagens repskap förmår lyfta sin politiska blick och ta sitt ideologiska förnuft till fånga. Och att de röstar ner det befängda och så illa omtyckta förslaget till en muminpark på karlstadbornas friluftsområde. Och att man revitaliserar sin rörelse ideologiskt och demokratiskt.

I en allt mer segregerad, egoistisk och polariserad värld med stora miljöutmaningar behövs en modern och stark politisk motrörelse idag kanske mer än på många, många decennier.

På repskapet i morgon får vi ena halvan av facit. I valet 2022 den andra.

Peter Sörensen
Karlstadpartiet Livskvalitet

PS. För muminprojektet skulle ett socialdemokratiskt nej förvisso innebära ett, för oss och många andra, välkommet slut. Men jag oroar mig faktiskt inte så mycket för det. Det projektet lär med 99% säkerhet falla på strandskyddet i alla fall. DS