Snart är den här. Karlstadpartiets rykande färska kampanjfolder.

 

Karlstadpartiets kampanjfolder redo att gå i tryck.

Intet är som väntans tider. Här om dagen godkändes det sista färgprovet inför tryckningen av Karlstadpartiets kampanjfolder. I foldern, som inom kort kommer att börja delas ut till Karlstadborna, breddar Karlstadpartiet bilden av sina politiska ambitioner. Samt presenterar merparten av sina fullmäktigekandidater.

Att Karlstadpartiet står upp för att Skutberget ska få fortsätta vara ett kommunalt friluftsområde, öppet för alla året om, utan varken stängsel eller entréavgifter, det känner de flesta säkert till vid det här laget. Men var står man i övriga frågor? Som stadsplanering, miljö, vård, skola och omsorg? Den saken hoppas partiet nu bringa klarhet i när man inom kort släpper sin alldeles nyframtagna kampanjfolder.

I foldern presenteras såväl partiets politik som dess kandidater till fullmäktige.

–Karlstadpartiet är ett lokalt, tvärpolitiskt parti som vilar på en hållbar social, ekonomisk och ekologisk värdegrund. Vår ambition är att i bred politisk samverkan söka pragmatiska och väl underbyggda lösningar med Karlstads och Karlstadbornas bästa för ögonen, berättar Peter Sörensen, talesperson för partiet.

–Idén om att förvandla delar av Karlstads friluftsområde Skutberget till en inhägnad, kommersiell Muminpark samt den brist på lyhördhet som politikerna visade upp i samband med kommunikationen kring detta blev droppen som fick bägaren att rinna över för många av oss. Med Karlstadpartiet vill vi se och bidra till en bred förnyelse och kursändring på en rad politikområden i Karlstad kommun, fortsätter Peter.

Bilderna i foldern är tagna av fotograferna Feride Gursoy och Hanna Jacobsson. Ute på Skutberget förstås.

 Trots att Karlstadpartiet är mindre än ett halvt år gammalt har man redan hunnit sätta igång en rad arbetsgrupper för att forma partiets ambitioner i ord. Och grupperna har inte legat på latsidan. Det är resultatet av deras arbete som man nu presenterar delar av i den nya kampanjfoldern. En folder som också presenterar flertalet av partiets representanter på fullmäktigelistan i bild.

–Vi vet att det finns ett stort intresse av att få veta mer om vilka vi är och vad vi vill i politiken. Kampanjfoldern är ett första steg för att bringa klarhet i det. Inom kort kommer vi dessutom att presentera några av våra sakpolitiska förslag litet närmare. Det kommer mera. Lita på det, avslutar Peter Sörensen.