Skutberget Summit Series 2019. En kraftsamling till stöd för ett fortsatt fritt och öppet Skutberget.

I femtio år tog Anders Forssell striden för Skutberget. Nu måste vi enas för att ta strid för hans livsprojekt.

Ska vi lyckas vinna kampen om Skutberget mot de ekonomiskt starka och inflytelserika krafterna från politiskt håll och från näringslivet så måste vi som inte vill se en sådan utveckling stå enade i kampen. Hösten 2019 gör vi från Karlstadpartiet Livskvalitet därför ett försök att samla alla goda krafter – organisationer, föreningar, politiska partier, företag och privatpersoner – som vill se ett fortsatt fritt och öppet Skutberget för att få dem att se förbi eventuella meningsskiljaktigheter och samlas under en enad front. Onsdag den 4 september sker ett första uppstartsmöte på hemlig plats med särskilt inbjudna nyckelspelare. Vi hoppas på ett positivt utfall. Mer information följer.