Skutberget är redan den mest moderna temapark man kan tänka sig. Låt oss värna den medan tid är.

Skutberget är en temapark med folkhälsa som idé. Modernare än så går det inte att vara.

– Vi är en verksamhet som är mycket säsongs- och väderberoende. Vi tjänar våra pengar under en kort period. Det gör att affärsmodellen är väldigt känslig. Samtidigt ser vi att nöjesparksbranschen förändras mycket snabbt i år och alla stora nöjesparker transformeras till destinationer, precis som Legoland eller Disneyland i Paris. Alla nöjesparker i Europa bygger hotell. Ska vi vara konkurrenskraftiga måste vi gå samma väg, säger Lisebergs vd Andreas Andersen i en intervju i Göteborgsposten den 6 juli.

Om Liseberg inte fortsätter att utvecklas finns inte nöjesparken kvar om tio-tjugo år enligt Andersen.

Så långt artikeln i GP. Liseberg är precis som den planerade muminparken i Karlstad en utomhuspark. När man ser den enorma exploatering av Liseberg som nu står för dörren och lyssnar till argumentationen från Andreas Andersen behöver man inte ha någon större fantasi för att ana vad som blir nästa argumentationslinje om muminparken på Skutberget skulle bli verklighet.

First Camp. Muminvärlden. Högt & Lågt. De är, oavsett politikernas försök att få det att framstå annorledes, alla delar i en politiskt orkestrerad process som, om vi inte sätter stopp för den, kommer att förvandla Skutberget från en kommunalt ägd och driven friluftspark primärt till för kommuninvånarnas välbefinnande, till en privat driven megakommersiell nöjespark med primärt syfte att marknadsföras som turistattraktion och tjäna pengar till aktieägarna.

Oavsett om de 61 ledamöterna i kommunfullmäktige är medvetna om detta eller ej, så är det vad deras röster kommer att leda till.

“Skutberget är i våra ögon redan den mest moderna temapark man kan tänka sig. Med natur, friluftsliv, rekreation, motion och förbättrad folkhälsa som tema. Öppet för alla, utan avgifter, och utan stängsel, året runt.”

Från Karlstadpartiet kommer vi att göra allt som står i vår makt för att förhindra en sådan utveckling. Om en muminpark överhuvudtaget ska etableras finns det gott om andra, avsevärt lämpligare platser, att etablera den på. Det visar om inte annat Muminvärldens egna etableringar i närtid. Till exempel vid en liten sjö någonstans ute i skogen. Som i fallet med muminparken i Saitama i Japan. Eller varför inte inomhus med året-runt-öppet, som i den planerade muminparken i Vanda i Finland.

Skutberget är i våra ögon redan den mest moderna temapark man kan tänka sig. Med natur, friluftsliv, rekreation, motion och förbättrad folkhälsa som tema. Öppet för alla, utan avgifter, och utan stängsel, året runt. Den idén har i själva verket aldrig varit mer modern och angelägen än just i den tid vi nu lever.

Låt oss värna den medan tid är.

Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson

Talespersoner för Karlstadpartiet Livskvalitet