Salabostäder stoppar S från att knacka dörr i årets valrörelse. Nu skärps reglerna också i Karlstad.

Salabostäder sätter stopp för utlämning av dörrkoder för dörrknackande valarbetare. Och Karlstad följer efter.

Socialdemokraterna i Sala vill, precis som de gjort tidigare valrörelser, använda låstaggar och portkoder för att komma in i Salabostäders trapphus och knacka dörr inför valet – men nu säger det kommunala bostadsbolaget bestämt nej, rapporterade Sala Allehanda och SVT Västmanland här om dagen.
–Jag har idag varit i kontakt med de politiskt styrda bostadsbolagen KBAB och Stiftelsen Karlstadhus för att kolla vilka regler som gäller i Karlstads kommun. Och de är helt eniga med Salabostäder. Inga portkoder får lämnas ut. Och KBAB kommer styra upp det ytterligare. Det är bra om spelreglerna i lokaldemokratin är samma för alla partier, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Att dörrknackning har varit ett sätt att bedriva kampanj inför valet är nog de flesta bekanta med. Och kanske är det i första hand Socialdemokraterna som gjort sig kända för att använda metoden. Och det är naturligtvis helt i sin ordning. Problemet uppstår när det sker i flerbostadshus med kodlåsta trapphusentréer. Vem har egentligen tillgång till de koderna och vem har rätt att ta sig in och knacka på eller dela ut information?

–Dels är det naturligtvis en fråga om integritet och säkerhet, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet. Men här finns också en demokratisk dimension. Om det är så att vissa partier, genom sina kontakter i maktens korridorer, kan skaffa sig tillgång till dessa dörrkoder medan andra inte får tillgång till dem, så uppstår ett demokratiskt problem. Inte minst vad avser politiskt styrda bostadsbolag.

”–Personliga kontakter inom de politiska maktstrukturerna får inte ge vissa partier tillgång till gräddfiler. Det snedvrider demokratin, säger Peter Sörensen.”

I Sala har kommunala bostadsbolaget Salabostäder tagit i med hårdhandskarna och nyligen satte de ner foten när Socialdemokraterna, precis som vid flera föregående val, begärde att få tillgång till portkoderna och låstaggarna. Det handlar om att värna våra hyresgästers integritet, säger Bernard Nigilis, vd på Salabostäder.

KBAB och Stiftelsen Karlstadhus eniga. Inga portkoder får lämnas ut.
–Jag ringde idag upp Stiftelsen Karlstadshus styrelseordförande Johan Lokander (KD) och KBABs fastighetschef Petra Höihtiä, för att höra hur de ser på saken. De var både mycket tydliga med att inga portkoder får lämnas ut. Skulle jag få kännedom om att det sker kommer jag att agera omedelbart, svarade Lokander. Och Petra Höihtiä tackade för att jag lyft frågan och sa att hon nu skulle ta upp det på ett möte med alla fastighetsansvariga i bolaget för att skärpa upp efterlevnaden. Både Johan och Petra var eniga också vad gäller den demokratiska aspekten, säger Peter Sörensen.

–De demokratiska spelreglerna måste vara så lika som möjligt för alla politiska partier, säger Peter Sörensen

–Jag har varit i kontakt med några tidigare valarbetare från Socialdemokraterna i Karlstad och fått indikationer på att de fått ut portkoder bland annat uppe på Kronoparken via direktkontakt med fastighetsskötarna, säger Peter Sörensen. I Sala har socialdemokraternas ledamot i Salabostäder styrelse protesterat högljutt över de nya reglerna. Ur Karlstadpartiets synvinkel handlar det här inte om att stänga dörren för Socialdemokraterna eller något annat parti, utan om att vi måste sträva efter att de demokratiska spelreglerna ska vara så lika som möjligt för alla politiska partier. Personliga kontakter inom de politiska maktstrukturerna får inte ge vissa partier tillgång till gräddfiler. Det snedvrider demokratin, avslutar Peter Sörensen.