S slirar på sanningen när de hävdar att de fört samtal med alla partier. “–Det stämmer inte”

–Vi har samtalat med alla partier, hävdade Linda Larsson (s) på dagens presskonferens.

–Vi har fört samtal med alla partier utom SD och landat i att det styre vi nu föreslår är det starkaste och bästa för Karlstad, förklarade Linda Larsson (S) när hon idag presenterade vilka partier hon avser att styra ihop med de kommande fyra åren. Det stämmer dock inte. Några sådana samtal med oss i Karlstadpartiet har aldrig förkommit, säger Peter Sörensen.

–Redan dagen efter valet sände jag personligen brev både till Linda och Anders där jag gratulerade dem till valsegern och sträckte ut handen för ett samarbete. Jag skickade också med vårt valmanifest, vårt budgetförslag och vår framtidsvision för att visa hur nära varandra vi ligger i flera avseenden. Men någon återkoppling om det fick vi aldrig, säger Peter Sörensen.

–Det enda samtal vi fick var ett telefonsamtal där de meddelade att de, utan att konkretisera det närmare, såg svårigheter att samarbeta med Peter Sörensen, men att de skulle återkomma när diskussionerna nått litet längre. Men någon ny kontakt togs aldrig, säger Kenneth Jansson som varit kontaktperson i Karlstadpartiets förhandlingsgrupp.

–Det står dem ju självklart fritt att göra precis som de själva finner lämpligt. Men att säga att de samtalat med alla är helt enkelt inte sant, säger Peter Sörensen. Då känns det ju märkligt att ändå stå och påstå det på en presskonferens, avslutar Peter Sörensen.