Privatiserat och entrébelagt. Eller fritt och öppet för alla? Före årsskiftet ska 61 förtroendevalda Karlstadbor avgöra Skutbergets öde.

Anders Forssells staty blickar som av en händelse ut just över det område som hotas av privatisering

2003, tre år efter hans bortgång, reste Karlstad kommun statyn över Anders Forssell på Skutberget. Texten lyder ”En stor eldsjäl som skapade Skutbergets Friluftsanläggning.” Och visionären Anders Forssell var utan tvekan långt före sin tid med sin insikt om naturens värde för människans hälsa och välmående. Hela sitt vuxna liv arbetade han med att förverkliga visionen om Skutberget. Ett sommarställe för alla dem som inte har råd med en egen sommarstuga. Och en motionsarena för privatpersoner och föreningar. Och sannerligen är det en magiskt vacker plats han skapat. En naturskön friluftsoas som älskats av Karlstadborna ända allt sedan den började anläggas på 1940-talet.

Men om dagens styrande politiker får som de vill stundar nya tider för friluftsområdet vid Vänerns strand. Här ska nämligen privatiseras och kommersialiseras. Närmare hälften av området, en yta på 300 000 kvadratmeter som inkluderar motionscentralen, barnbadstranden och till och med ön där utanför, ska förvandlas till en finsk Muminpark. Och stora delar ska hägnas in med stängsel. Kring 300 kronor per person ska det tydligen framledes kosta att komma in.

En stor eldsjäl som skapade Skutbergets friluftsanläggning. Så lyder texten på statyns mässingtavla.

Sådan ser den sk blågröna majoritetens visioner om framtidens Karlstad och framtida Karlstadbors liv ut. Nisser (M), Lidén (MP), Wikström (L) och deras kamrater. Stick i stäv med dem som 1940-talets politiker, i en stad med dryga 30.000 invånare, hade. Ja till och med Socialdemokraterna har faktiskt besynnerligt nog uttalat sitt stöd för privatiseringprojektet. Utan deras stöd skulle hela projektet falla. Då skulle det istället finnas en majoritet mot förslaget i fullmäktige.

Karlstadbornas kritik mot projektet har varit massiv. Aldrig förr har ett projekt rönt så stort motstånd. Men trots de största protesterna i mannaminne mot ett politiskt förslag, vägrar politikerna att lyssna. De är övertygade om att kritikerna är felinformerade och utvecklingsfientliga. Och att de själva är bättre ägnade åt att fatta sådana beslut på egen hand. Som vore de valda till förmyndare. Istället för till förtroendevalda.

Sista ordet är dock ännu inte sagt i frågan. Men innan året är till ända ska ett slutligt beslut i frågan fattas i kommunfullmäktige av 61 Karlstadbor som fått personligt mandat att förvalta sin väljarkårs förtroende. Och det återstår att se hur de väljer att göra det.

Blir Muminparken verklighet dras stängslet till parken nämligen bara någon meter framför Anders Forssells näsa

Röstar en majoritet av de 61 förtroendevalda ja till Muminprojektet ändrar det för all framtid färdriktningen för Skutberget och för Karlstad. Den mark som då övergår i Muminföretagets ägo, i princip halva dagens friluftsområde, kommer aldrig åter till Karlstadborna. Det är ett oåterkalleligt beslut de ska fatta. Ett beslut som kommer att eka genom historien. Sådana beslut måste fattas med extra stor eftertanke.

Under tiden är det högsommar i Karlstad. Klipporna och stränderna på Skutberget är som vanligt fyllda av semesterlediga och soltörstande människor. Flertalet av dem sannolikt utan en aning om vad som står på spel.

Och Anders Forssells staty, den som för sexton år sedan restes till minne av hans livslånga verk, den blickar som av en händelse ut just över det område som hotas av privatisering. Blir Muminparken verklighet dras stängslet till parken nämligen bara någon meter framför hans näsa.