Presskommuniké från dagens presskonferens den 29 nov 2018

Stort intresse från media på dagens presskonferens som ägde rum på Skutbergets Motionscentral.

Vi vill med anledning av att Karlstadpartiets avhoppade ordförande Anders Halvarsson valt att kommentera sitt avhopp i pressen försöka bidra till att nyansera bilden av den senaste tidens turbulens i partiets styrelse.

Som valberedare har det fallit på vår lott att försöka bringa klarhet i det händelseförlopp som lett till att Karlstadpartiet den senaste tiden drabbats av en rad avhopp av personer på viktiga ansvarsposter. Först två av våra valda kandidater till kommunfullmäktige, Sofia Mörtel respektive Göran Svensson. Sedan i tur och ordning ordförande Anders Halvarsson, kassören Magnus Berglund och sist vice ordförande Pia Särnehed.

Flera av avhopparna har helt valt att tiga om bakgrunden till sina avhopp. Men det som framkommit i de många timmar långa samtal vi fört med i första hand Halvarsson och Berglund har sammantaget givit oss en bild av ett styrelsearbete som under Halvarssons ledning fullkomligt gått överstyr. Problemen tycks ha eskalerat snabbt sedan Halvarsson efter valet utsåg sig själv till att leda partiets förhandlingsgrupp bestående av förutom Halvarsson själv, C Magnus Berglund, Göran Svensson och Sofia Mörtel. Alla idag avhoppade.

Halvarsson har i sin ordföranderoll inte på ett tillfredsställande sätt förmått hantera varken styrelsearbetet eller den roll som ledare för partiets förhandlingsgrupp som han själv tagit på sig. För partiet har detta fått ödesdigra konsekvenser. Som styrelseordförande har han inte förmått samla och ena partiet. Halvarsson har, visar samtalen, istället drivit en egen agenda som bland annat handlat om att avsätta partiets talesperson Peter Sörensen.

“Halvarsson har, visar samtalen, istället drivit en egen agenda som bland annat handlat om att avsätta partiets talesperson Peter Sörensen.”

Halvarssons agenda har helt saknat stöd i partiets styrelse, i partiets råd och i partiets värdegrund där öppenhet, transparens och delaktighet är bärande ledord. Alltsammans har drivits bakom ryggen på partiet. Initialt, tycks det, i någon form av samförstånd mellan de nu avhoppade personerna. Men någonstans på vägen, i början av november, tycks agendan och samförståndet dock ha gått överstyr. Och avhoppen har sedan kommit i rask takt.

Som en första konsekvens hoppade alltså fullmäktigeledamöterna Göran Svensson och Sofia Mörtel av. När de avhoppen kommer blir Halvarssons agenda, eller åtminstone delar av den, offentlig för övriga partiet. Och Halvarsson får ta emot ett massivt missnöje på det efterföljande rådsmötet. Ett möte där Halvarsson haft som målsättning att sätta sin plan i verket. Istället får Halvarsson ta emot tuff kritik från rådet på ett möte med mycket upprörda känslor. Därefter avgår i rask takt Halvarsson, C Magnus Berglund och Pia Särnehed.

Karlstadpartiets medlemmar har allt sedan partiet startades varit tydliga i sin önskan om en icke-hierarkisk organisation där styrelsen ska eftersträva ett icke-auktoritärt agerande och verka mer stödjande än styrande. Transparens, öppenhet och delaktighet har varit ledord som funnits med i värdegrunden allt sedan starten. På alla dessa punkter har Halvarsson brustit i sitt styrelsearbete. Konsekvenserna för den folkrörelse vars förtroende han fått att förvalta uppbyggnaden av har blivit synnerligen kostsamma.

“Konsekvenserna för den folkrörelse vars förtroende han fått att förvalta uppbyggnaden av har blivit synnerligen kostsamma.”

Vi kan som nämnts tidigare konstatera att det funnits ett maktspel med i den agenda Anders Halvarsson drivit. Ett maktspel där hans syfte tydligt varit att avsätta partiets valde talesperson Peter Sörensen. Och att ge honom skulden för det inträffade genom att såväl inåt som utåt förespegla en konfliktbild som varit osann. Media har tyvärr inte varit sena med att haka på och förstärka denna bild.

Karlstadpartiet är långt ifrån en ruin. Och har allt annat än imploderat varken som organisation eller politisk kraft. Den politiska lågan hos oss brinner stark. Och vår längtan efter att driva de frågor vi gick till val på, inte minst vår huvudfråga Skutberget, är stor. Att förtroendet från väljarkåren efter två på varandra följande styrelsedebacle fått sig en rejäl törn är fullkomligt begripligt. Och något vi får jobba hårt för att bygga upp igen. Men det jobbet är vi fast inställda på att göra.

Vårt förtroende för vår politiske talesperson Peter Sörensen är mycket starkt. Vi är mycket nöjda med hans sätt att under stundtals mycket turbulenta omständigheter föra partiets talan. Av den bråkstake som målats upp i media har vi inte sett några spår i vårt interna partiarbete. Såväl som talesperson som partikamrat har Peter ett mycket starkt internt stöd såväl bland partikamraterna som i styrelsen. Han är dessutom den partirepresentant i kommunfullmäktige som i kommunalvalet hade den högsta andelen personröster, vilket visar att han också har ett starkt stöd bland våra väljare. Att han inte är lika älskad av våra politiska motståndare är en annan historia.

“Såväl som talesperson som partikamrat har Peter ett mycket starkt internt stöd såväl bland partikamraterna som i styrelsen.”

Med detta hoppas vi ha kunnat bringa åtminstone något av klarhet efter en turbulent period full av rykten, halvsanningar och direkta osanningar. Från Karlstadpartiets sida lägger vi nu den senaste tidens tråkigheter bakom oss och blickar framåt. Vi kommer inte att ytterligare kommentera de fem avhoppen. Nu lägger vi fokus på att göra skillnad i politiken.

För Karlstadpartiet Livskvalitet den 29 november 2018

Leif Hultman
Valberedare

Kenneth Jansson
Valberedare