Politiska kartan på väg ritas om. SVT sänder direkt från Karlstadpartiets valvaka.

Traditionella blockpartier tappar mark löd rubriken i VF den 27 augusti i år. Och bilden är densamma landet runt.

–De traditionella partierna tappar i förhållande till uppstickarpartier, enfrågepartier och missnöjespartier. Såväl lokalt som nationellt, säger statsvetaren PO Norell vid Karlstads universitet i en intervju i VF den 27 augusti.

Sverigedemokraterna ser ut att gå mot sitt starkaste val någonsin, nybildade Demokraterna kan bli det största partiet i Göteborg och i Värmland ser Karlstadspartiet Livskvalitet ut att kunna ruska om i Karlstad samtidigt som Oberoende Realister utmanar decennier av socialdemokratiskt styre i Hagfors, skriver VF.

– Det här är någonting som har märkts under ett antal år nu och vi kan se det på flera håll. De traditionella blockpartierna har fått allt svårare att locka till sig väljare, kommenterar PO Norell i samma artikel.

“–Det övergripande mönstret är att de etablerade partierna har svårt att fånga upp frågor som är av lokal karaktär, säger statsvetare PO Norell.”

Split-voting en företeelse som växer snabbt

Och bilden av ett nytt sätt att rösta, sk split-voting, vilket innebär att man röstar på ett parti lokalt och ett annat på riksnivå, växer sig nu snabbt stark i rapport efter rapport.

– Ser man på värmlänningarnas röstande i förra valet så var det ungefär en tredjedel av dem som ägnade sig åt split-voting, alltså röstade på olika partier i de olika valen. I kommunvalet väljer man kanske en fråga som engagerar, i riksdagsvalet en annan och en tredje i landstinget, förklarar PO Norell i artikeln i VF.

I Värmland ser Karlstadpartiet Livskvalitet ut att kunna ruska om i Karlstad säger statsvetare P O Norell

Och lyfter man blicken går mönstret igen. Sedan 2010 har antalet partier som ställer upp i kommunalval nära nog fördubblats.

– Det övergripande mönstret är att de etablerade partierna har svårt att fånga upp frågor som är av lokal karaktär. Dessutom är väljarna mer trolösa i dag och rör sig emellan partierna, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap i en artikel på SVT.se den 16 juni i år.

Vill minska avståndet mellan politiken och människan

Ett exempel på ett nytt lokalt parti som gått starkt är Vetlanda framåtanda som i förra valet fick hela 21% av rösterna i kommunalvalet.

– Vi sitter inte som några nickedockor utan vi vågar ifrågasätta, kommenterar Jan Johansson, tidigare kommunal tjänsteman i Vetlanda kommun och nu kommunalråd för Vetlanda Framåtanda. Framförallt så lyssnar vi på människorna. Det är väldigt viktigt att det inte är för långt avstånd mellan politiken och människan.

Karlstadpartiets valvaka bevakas av SVT Riks

Efter den opinionsmätning som SVT och NWT presenterade i juni och som visade på att 15% av Karlstadborna skulle kunna tänka sig att rösta på Karlstadpartiet har allt mer nationellt strålkastarljus riktats på den potentiella politiska scenförändringen i Karlstads kommunfullmäktige. Såväl Karlstadpartiet som kommunens Muminparksplaner har uppmärksammats av flera nationella tidskrifter. Och inför valdagen är nu nyfikenheten stor också från nationell tv.

–SVT har redan kontaktat oss och vill sända direkt från vår valvaka i ett nationellt tv-inslag som bevakar lokala partiers framgångar landet runt. berättar Peter Sörensen, Karlstadpartiets politiske talesperson.