Polisen inleder förundersökning av kommunens anmälda lekparksbygge på Skutberget

Bygge av lekpark inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens. Ett brott mot strandskyddet?

–Vi har beslutat att inleda en förundersökning för förseelse mot områdesskydd. Och det brukar ge märkbar effekt när de som anmälts får kännedom om att en förundersökning är inledd, berättar Patrik Haglund, förundersökningsledare på Polisen.

Den inledda förundersökningen följer av en polisanmälan som fullmäktigeledamöterna Peter Sörensen (KPL) och Göran Svensson (–) gjorde den 1 januari, med anledning av att kommunens teknik- och fastighetsförvaltning påbörjat bygget av lekparken, som ligger inom ett område med strandskydd, utan att ha varken sökt eller beviljats strandskyddsdispens. En dispens som enligt Naturvårdsverkets nationelle rådgivare i strandskyddsfrågor alltid krävs.

–Att börja gräva i strandkanten på ett strandskyddat område utan att först ha provat möjligheten att få strandskyddsdispens är ett miljöbrott. Om inte kommunen själva ingriper måste polisen göra det. Det kan också handla om ett kommunalt tjänstefel som skulle kunna föranleda en JO-anmälan, säger Malin Almquist, sakkunnig rådgivare i strandskyddsfrågor på statliga Naturvårdsverket.

Karlstadpartiet har därför dessutom anmält kommunens handläggning av ärendet till Justitieombudsmannen (JO) som tjänstefel.

–Det här är inget vi gör för att det roar oss. Men förhoppningsvis kan dessa åtgärder bidra till att bringa välkommen klarhet i ämnet, säger Pär Eklund, styrelseordförande i Karlstadpartiet Livskvalitet.