Oppositionsråden kostar Karlstads skattebetalare 2,25 miljoner per år. Vad får vi för pengarna?

Linda Larsson och Anders Tallgren är s k oppositionsråd i Karlstads kommun. Foto: Karlstads kommun (montage)

Karlstads kommun har idag två s k oppositionsråd. De har samma månadslön som ett kommunalråd, dvs 76.450 kr/månad. Tillsammans kostar de två oppositionsråden kommunens skattebetalare ca 2,25 miljoner per år. Vad får vi egentligen för pengarna? Vilken är egentligen oppositionsrådens roll? Den frågan ställer sig Karlstadpartiets fullmäktigeledamot Peter Sörensen i en ny interpellation.

“Oppositionsråd är en inofficiell titel för ett kommunalråd i Sverige som representerar den politiska oppositionen. Oppositionsrådet är ofta vice ordförande i kommunstyrelsen. I de fall där det förekommer mer än ett oppositionsråd är de övriga ofta gruppledare i kommunstyrelsen för ett av de andra oppositionspartierna. Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd. Oppositionsrådets arbetsuppgift är att företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartierna.”

Ovanstående text är hämtad från wikipedia och beskriver oppositionsrådens roll i en kommun. Som oppositionsråd spelar man som synes en viktig och demokratiskt betydelsefull roll.

För rollen som oppositionsråd har man samma lön som kommunalråden, dvs 76.450 kr/månad. Det kan t ex jämföras med snittlönen i Värmland som är 23.106 kr/månad. Eller snittlönen för en undersköterska i Karlstads kommun som är 26.602 kr/månad.

Inte minst gäller det vid en så parlamentariskt speciell situation som föreligger i Karlstad kommuns högsta beslutande organ – kommunfullmäktige – där det blågröna styret (M, C, KD, L och MP) endast sitter på 28 av de 61 mandaten, medan oppositionspartierna (S, SD, V och KPL) sitter på 33. 

En majoritet av Karlstad kommuns 73.246 röstberättigade invånare röstade alltså i valet 2018 på något av oppositionspartierna. Tillsammans representerar de partier man som oppositionsråd företräder därmed en majoritet av kommunens befolkning på 92.478 invånare (2018-12-31). Detta gör naturligtvis rollen, så som den ovan beskrivits, särskilt viktig.

–Två miljoner per år är mycket pengar. Jag vill veta vad skattbetalarna får för de pengarna, säger Peter Sörensen.

I Karlstad har vi två oppositionsråd, en på heltid – Linda Larsson (s) och en på halvtid – Anders Tallgren (s). För rollen som oppositionsråd uppbär man, såvitt vi förstått det, samma månadslön som de övriga kommunalråden, dvs 76.450 kr/månad (enligt beslut av fullmäktige beräknat som 55% av ett statsråds månadslön som 2019 är 139.000 kr/månad). Det kan t ex jämföras med snittlönen i Värmland som är 23.106 kr/månad. Eller för en undersköterska i Karlstads kommun som är 26.602 kr/månad.

I Karlstadpartiet har vi nu suttit som oppositionsparti i fullmäktige i drygt ett år. Och vi har under det gångna året sett få om ens några initiv i enlighet med beskrivningen från wikipedia från de två oppositionsråden. Som gruppledare för Karlstadpartiet har jag inte vid något tillfälle kontaktats av något av oppositionsråden. Varken personligen eller via mail.

Som nybliven fullmäktigeledamot skulle jag, i all välmening och som ett uttryck för min egen lärandeprocess, därför gärna vilja höra kommunstyrelsens ordförande, och naturligtvis också gärna oppositionsråden själva, utveckla och förtydliga vad rollen som oppositionråd innebär. Är arbetsbeskrivningen från wikipedia någorlunda korrekt? Finns det någon annan arbetsbeskrivning som vi i fullmäktige beslutat om för oppositionsråden? Vad är det egentligen som skattebetalarna kan förvänta sig att få för de 76.450 kronor per månad, i dagsläget med två oppositionsråd ca 2,25 miljoner per år inklusive sociala avgifter, som utgår som ersättning?

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen

För Karlstadpartiet Livskvalitet