Öppet brev till Teknik- och fastighetsdirektör Per-Anders Bergman med anledning av stängningen av Skutbergets bastu

Peter Sörensen, fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet Livskvalitet

Hej Per-Anders,

du har ju tagit beslut om att stänga bastun på Skutbergets Motionscentral, lagom till påskhelgen. Enligt uppgift på grund av att du anser att den utgör en risk för smittspridning av coronaviruset. Detta medan alla andra förvaltningschefer valt att hålla kommunens övriga bastuanläggningar öppna. Både de på simhallarna på Sundsta och i Vålberg, samt på idrottshallar och skolor.

–Vi följer rekommendationerna som finns och det finns ingen uttryckligen sådan mot bastu, säger Stephan Hammar, verksamhetschef för bad och sport i Karlstads kommun i en intervju i NWT.

Inte heller jag kan hitta några som helst stöd i de rekommendationer som finns för att just bastun på Skutberget skulle utgöra en särskilt stor smittorisk. Istället är ju besöksantalet av förståeliga skäl just nu, precis som på Sundstabadet, ganska lågt. Och de som faktiskt besöker bastun sitter med stort avstånd mellan varandra. Precis som de gör i alla andra sammanhang. Folk tar eget ansvar.

Att stänga bastun på Skutbergets motionsanläggning, medan alla andra bastuanläggningar kommunen har hålls öppna, tycks mig vara ett synnerligen märkligt beslut. I mina ögon bör beslut som fattas av förvaltningar vara sakligt grundade. Och i de fall de, som här, avser verksamhet som även finns på andra förvaltningar bör de även vara förankrade i sidled, så att kommunen agerar konsekvent.

“Kommunikationen ska vara samordnad och vi ska ha en gemensam ståndpunkt i sakfrågor för att undvika missförstånd.”

Alltså 1. Sakligt grundat. 2. Konsekvent och enhetligt agerande från kommunen som helhet.

Det borde i mina ögon vara självklarheter när det gäller hur kommunen förväntas agera och kommunicera. Och för detta tycks också finnas stöd i Karlstad kommuns egen kommunikationspolicy där jag bl a läser:

  • Kommunikationen ska vara samordnad och vi ska ha en gemensam ståndpunkt i sakfrågor för att undvika missförstånd.
  • Karlstads kommuns verksamheter och bolag är en gemensam koncern och ett gemensamt varumärke.
  • Genom att samordna kommunikationen, samt genom att vara konsekventa i budskap och grafisk profil, stärker vi bilden av en kommunkoncern där alla samverkar och strävar mot gemensamma mål.

Jag vill därför be dig om en utförlig skriftlig förklaring på hur du ser på saken. Hur förankar du ditt agerande i kommunens kommunikationspolicy? På vilka specifika rekommendationer från Folkhälsomyndigheten stödjer du ditt beslut? Och varför väljer du att stå fast vid din bedömning trots att alla dina kollegor på kommunens övriga förvaltningar gjort en annan bedömning? Betyder inte deras omdöme något för dig? Tycker du inte att det är viktigt att kommunen fattar konsekventa och enhetliga beslut?

Bastun och relaxen på Skutberget är rejält stora rum. På vilket sätt är en vistelse i dessa rum en större smittrisk än att vistas t ex på ett möte i ett kommunalt konferensrum? Jag satt själv på ett möte med fyra personer i en budgetfråga här om dagen i ett kommunalt konferensrum, inte större än bastun och relaxen på Skutberget. Ändå satt vi i ena änden av rummet med endast en tom stols mellanrum.

Trots det har jag ännu inte hört några röster höjas om att stänga kommunala konferensrum. Inte ens från dig. Och hur är det med besökssoffan på Samhällsbyggnadshuset? Ska den också stängas?

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun