Omdömeslöst av Visit Värmland att ha Happie Camps VD som talare på besöksnäringsdagarna

Karlstadpartiet Livskvalitet är kritiska till Happie Camps deltagande i Besöksnäringsdagarna 2023

När vi helt nyligen tog del av programmet för årets upplaga av de värmländska besöksnäringsdagarna som går av stapeln den 9-10 november kunde vi till vår förvåning notera att man som en av huvudtalarna i innovationsblocket valt Staffan Svantesson, VD för glampingföretaget Happie Camp. Företaget, som startades 2019, tycks ha lindat hela den regionala besöksnäringsledningen runt sina fingrar. Detta trots att den verksamhet man bedriver långt ifrån handlar om traditionell glampingverksamhet. Utan istället om att på ett noga uttänkt och raffinerat sätt tjäna pengar på att försöka runda det svenska strandskyddet och Miljöbalken.

Nyligen uppmärksammades hur företaget utan  varken bygglov eller strandskyddsdispens uppfört sex permanenta byggnader på Arnön utanför Karlstad. Och detta är nu därför ett ärende för tillsynsmyndigheterna. Samma sak upptäcktes nyligen, efter att en tillsynsanmälan gjorts, i Älmhults kommun. Tillsynsmyndigheterna där la inte två fingrar i kors utan agerade snabbt och distinkt. Först försökte Happie Camps delägare Per Persson, till vardags verksam på juristfirman Utlilior där han benämner sig själv “nyttjandsrättsspecialist”, snacka bort myndigheterna. Men det imponerande föga på tjänstepersonen från Älmhults kommun som distinkt satte ner foten och beslutade om en skyndsam tillsyn på plats. Happie Camp fick sedan ett föreläggande med vite om inte deras anläggningar, som precis som i Karlstad stod placerade på en sjötomt där strandskyddet gäller, togs bort. Alternativt inkomma med en ansökan om strandskyddsdispens. Snabbt som ögat tog Happie Camp bort varenda pinal. Väl medvetna om att det, där det finns vakna tillsynsmyndigheter som upprätthåller lag och ordning, inte finns en chans att få varken strandskyddsdispens eller bygglov för anläggningar som deras.

Happie Camp har okritiskt hajpats och marknadsförts massivt bland annat av skogsnäringen och Paper Province. Och skogsföretaget Södra har bland annat gått in med hela tre miljoner kronor i riskkapital i företaget. Lokalt har företaget hejats på av regionråden Erik Evestam (c) och Stina Höök (m), tillika ordförande och förste vice ordförande i den Regionala Utvecklingsnämnden, med stort inflytande över den regionala besöksnäringens vägval. Den minnesgode kommer kanske ihåg Stina Hööks medialt uppmärksammade kommentar i samband med lanseringen av det nationellt uppmärksammade Muminprojektet 2019 “Nu håller vi tummarna och fortsätter att jobba för att detta ska bli verklighet! Och så önskar vi att alla gnällspikar och hindrare av utveckling håller sig borta och ser möjligheterna istället för hindren, tack.” Efter massiv kritik, bland annat från oss i Karlstadpartiet, föll Muminprojektet till slut i två förintande 30-sidiga domar från Mark- och Miljööverdomstolen för att det bröt mot strandskyddet och kommunallagen. Om vi inte missminner oss har Höök i närtid, detta till trots, fällt liknande kommentarer om Happie Camp.

Och i en artikel nyligen läste vi att Evestam tycker att det är bra att Happie Camp “tänjer på lagarna”, vad han nu menar med det. Antingen följer man väl lagarna eller också bryter man mot dem. I våra ögon låter det som om både han och kollegan Höök, sina höga offentliga uppdrag till trots, närmast uppmanar till att bryta mot lagen. Och i Evestams fall har just det närmast kommit att bli något av hans adelsmärke. Ända sedan sin tid i LRF, via tiden som ledamot i den svenska strandskyddsutredningen, har han varit Sveriges kanske ivrigaste förespråkare för att urholka strandskyddet och utöka äganderätten vad gäller skog och mark. Och titt som tätt uttalar han sig i skarpa ordalag och anklagar bland annat Länsstyrelsen i Värmland för att de står i vägen för den regionala utvecklingen när de står upp för att värna strandskyddet.

Att låta personer som Evestam och Höök styra den värmländska besöksnäringen tycks oss vara ett sällsynt besynnerligt val. Deras i våra ögon närmast rabiata, uppenbart i första hand politiskt drivna, fokusering på att bryta mot strandskyddet, miljöbalken och kommunallagen tycks fördunkla deras omdöme i besöksnäringsfrågan. Och ivrigt påhejade av den lokala skogslobbyn i Paper Province styr de i vårt tycke istället den lokala besöksnäringen på villovägar. Till synes utan att de övriga i besöksnäringslaget knorrar. Och i en tid där besöksnäringen boomar och erbjuder unika möjligheter till regional utveckling är det synnerligen olyckligt.

Satsningar på ekoturism och genuina upplevelser präglade av möten med lokal natur och kultur har tvivelsutan framtiden för sig. Och satsningar på glamping kan definitivt både vara och är en del av detta. I det sammanhanget skapar det svenska strandskyddet och allemansrätten unika möjligheter till naturnära upplevelser till gagn för seriösa aktörer inom den svenska besöksnäringen. Det Happie Camp ägnar sig åt hör dock i vårt tycke inte alls hemma i det skrået. Vi skulle snarare beskriva Happie Camp som en sorts trojansk häst, ihopsnickrad för att se ut som ett glampingföretag, men i verkligheten innehållande ett gäng individer primärt drivna av att bryta mot lagen och försöka skjuta det svenska strandskyddet i sank.

Vi hoppas därför att Visit Värmland tar sitt förnuft till fånga och väljer att lyfta ut Svantesson från talarlistan tills domstolarna fått säga sitt om företagets i våra ögon milt sagt juridiskt kontroversiella och ljusskygga affärsidé. Ett sådant föredrag hotar annars att sända märkliga signaler och solka Visit Värmlands och besöksnäringsledningens anseende, seriositet och trovärdighet i besöksnäringsfrågor.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen
Ledamot kommunfullmäktige

Anki Hörnlund
Ledamot kommunfullmäktige

Hans Nordström
Ordförande

Martin Jansson
Vice ordförande

Maj Hellberg
Styrelseledamot