Offentlighetsprincipen. En av vår demokratis grundstenar.

Offentlighetsprincipen är en grundbult i vårt demokratiska system.

Offentlighetsprincipen är en av demokratins grundstenar då den garanterar allmänhet och media insyn i den verksamhet myndigheterna bedriver. Den står som en garant mot myndighetsöverträdelser, maktmissbruk och andra brister, tillkortakommanden eller oegentligheter.

På sidan www.allmanhandling.se kan du läsa en lättbegriplig beskrivning av hur det hela är uppbyggt och fungerar. Som t ex att en allmän handling ska lämnas ut skyndsamt (1-3 dagar) och att myndigheten inte kan hänvisa till att man har mycket att göra just nu.

Att vara väl påläst om offentlighetsprincipen är en fördel om man vill engagera sig i samhällsbyggets och demokratins irrgångar. I Karlstadpartiet Livskvalitet återvänder vi därför ofta till denna utmärkta sida. Och vi rekommenderar varmt en genomläsning.