Oändliga möjligheter. Min framtidsvision av Skutberget.

Find yourself in Swedish Nature

I ett inlägg på sin Facebooksida frågade den fd NWT-journalisten Jonny Olsson för en tid sedan sina vänner vilken typ av utveckling de skulle vilja se av den händelse att det inte blir ett Muminland på Skutberget. Karlstad behöver fler starka turistmagneter, hävdar Olsson, och jag är benägen att hålla med honom. Några av hans vänner har gett sina svar. Jag gav mitt. Och det kommer här.

Natur- och äventyrsturism är en av de grenar inom besöksnäringen som just nu växer snabbast. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av de råd som Visit Sweden och Visit Värmland ger ut. Samma sak säger Tillväxtverket. Trenden är tydlig. Turisterna söker genuina och äkta naturupplevelser. De frågar sig inte längre vart de ska åka utan vem de vill vara på sin semester. Och strategier för framtida turismsatsningar bör bygga på att tillgängliggöra än mer natur. Inte att begränsa tillgången till den.

Skutbergsområdet skulle mycket väl med relativt enkla medel kunna utvecklas till en mycket attraktiv destination såväl för nationell som internationell natur- och äventyrsturism. 

The swedish coast is one of the longest and most beautiful in Europe.

I princip handlar det om att ta en omstart där Anders Forssell lämnade av. Och fortsätta utveckla området ihop med föreningarna i Karlstad. Motionsslingorna har redan utnämnts till Sveriges bästa. En utmärkelse som borde vara värd stora pengar om den användes rätt i marknadsföringen. Nästa steg skulle kunna vara att i samverkan med t ex OK Tyrs MTB-sektion utveckla spåren kring Skutberget och Sörmon med sikte på att skapa Sveriges bästa MTB-leder. Med teknikbanor för både för små och stora. Och cyklar, skor och hjälmar för uthyrning. MTB-sporten växer så det knakar.

Lägg till det banor för naturparkour, samt låg- och höghöjdsbanor för klättersugna. En konstfrusen skidslinga på 1-2 km för att förlänga skidsäsongen. En spånförsedd löpslinga på 3-5 km för barfotalöpare och personer med dåliga ryggar/knän. Renovera och modernisera motionscentralen med gym, motionshall, pool, bastu, café. Komplettera med utegym och badtunnor med utsikt över Vänern. Samt med hopptorn i trä som på öarna på Västkusten. Och erbjud fystester, massage och ledarledda pass med motions- och rörlighetsträning för olika åldrar.

So get in your kayak.

Utveckla möjligheterna att upptäcka skärgården med kajakuthyrning och badbåtar. Utveckla campingen i riktning mot Ekocamping i stil med Reservatet på Nordkoster vars camping är fullbokad varje år, långt innan säsongen börjat. Låt får och kor beta på delar av de öppna ängarna för att förstärka naturkänslan. Och skapa en 4H-gård av den vackra kulturmiljön Fintagården, som är den ursprungliga på platsen. Gör en kulturpromenad ut på arrendeområdet som berättar om alla de gamla arrendestugornas och Fintagårdens historia, samt berättar om områdets spännande geologi. Förnya Skutbergsgården i stil med Naturum, öppna upp den mot vattnet och låt den inrymma såväl servering med EKO-meny som moderna mötes- och konferenslokaler för små och stora grupper.

Möjligheterna är oändliga. Och förutsättningarna finns egentligen redan på plats i det Planprogram som Kommunfullmäktige klubbade 2012. Där bestämde man att utvecklingen av området skulle ske med en temapark med fokus på motion och friluftsliv, med lokal karaktär och med året runt-verksamhet. Man slog också fast att en sådan utveckling inte fick innebära att området privatiserades eller att allmänhetens tillgång till naturen och stränderna begränsades. Alltsammans kloka tankar, helt i linje med rekommendationerna från Visit Sweden, Visit Värmland och Tillväxtverket. Men var blev de av?

Find your new horizon.

Mitt bland alla idéer om nya aktiviteter så får vi inte glömma bort att Skutberget också är en plats för rekreation, kontemplation och vila. Sådana platser behöver vi fler av i framtiden. Inte färre. Och dessa kvaliteter måste självklart värnas vid en fortsatt utveckling av området.

Ovanstående idéer är bara ett förslag. Säkert skulle ett samarbete med föreningslivet och med Karlstadborna generera ännu fler och bättre idéer. Varför inte börja med enkla aktiviteter för barnfamiljerna?

Det behöver inte vara svårt alls. Och det är inte alltid de dyraste lösningarna som är de bästa.

Peter Sörensen
Politisk talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet och stolt Karlstadbo sedan 1966.

PS. Vad tycker du att Skutberget ska vara i framtiden? I Karlstadpartiet har vi precis startat en arbetsgrupp som ska arbeta fram en framtidsvision för Skutberget. Kanske är du intresserad av att vara med och jobba fram den? Hör av dig till oss så berättar vi mer. DS

Fotnot: Alla bilderna i detta inlägg är hämtade från filmen Swedish Waters, en av flera fantastiskt fina filmer om Sverige och den svenska allemansrätten, framtagna av Visit Sweden.

#vadtyckerdu #skutberget48procent