Ny vägledning från Naturvårdsverket slår fast: Glampingtält på strandskyddad mark är förbjudet

Naturvårdsverket slår nu fast att uppställning av glampingtät inom strandskyddat område är förbjudet.

–Klargörandet från Naturvårdsverket är glädjande, då det tidigare från olika aktörer talats om att detta skulle vara någon form av gråzon i lagstiftningen. Så är det alltså inte. På områden där strandskydd råder är uppställning av glampingtält förbjuden enligt Miljöbalken. I och med den uppdaterade vägledningen står det glasklart för alla aktörer och för myndigheterna så att de vet hur de ska agera i sitt myndighetsutövande, och det är bra, kommenterar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Naturvårdverkets webbplats ”Vägledning strandskydd” riktar sig till prövnings- och tillsynsmyndigheter och kan användas både vid en tillsynssituation och vid prövning av dispens. I avsnittet om glamping skriver verket bl a:

Glamourös camping, eller glamping som det kallas, innebär övernattning i naturen med lyx och komfort. Ett glampingtält är ofta rymligt och lyxigt. Det är ofta mer eller mindre permanent uppställt på till exempel en trätrall eller annan plangjord yta. Det finns plats för en riktig säng och även andra möbler vilket gör att det mer liknar ett hotellrum än ett tält. Glampingtält står i regel uppställda under längre tid. Inte sällan finns också toaletter och serviceutrymmen uppställda i närheten. Byggnaderna kan också kräva bygglov. Det handlar alltså inte om de enklare enstaka tältnätter som omfattas av allemansrätten.

Uppställning av glampingtält inom strandskyddat område är förbjudet
• enligt 7 kap. 15 § 1 miljöbalken eftersom det är en byggnad, eller
• enligt 7 kap. 15 § 2 miljöbalken eftersom det är en anläggning som kan hindra eller avhålla allmänheten från ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt

Av vägledningen framgår dessutom, under ett avsnitt om rättspraxis, att glampingtält inom strandskyddat område kräver dispens, och att sådan inte kan lämnas. Här läser vi bl a:

I mål M 2205-22 prövade mark- och miljödomstolen, tingsrätten i Nacka, uppförande av sex stycken glampingtält på plattformar och sex stycken hygienbyggnader inom strandskyddat område. Domstolen bedömde att det inte fanns skäl att medge dispens eftersom det saknades särskilda skäl.

Skickat som pressmeddelande den 6 november 2023.