Ny Novusrapport visar: Förtroendet för politiker och för nyhetsmedia har fallit starkt.

Svenska folkets förtroende för politiker och nyhetsmedia i Sverige sjunker. Färre än tre av tio har förtroende för de folkvalda på kommunal nivå. Allra mest sticker bristen på tillit till media ut. Det framkommer i Novus undersökning ”Svenskarnas syn på och tilltro till demokratin” som gjorts för andra året i rad på uppdrag av Folkets hus och parker.

Resultaten visade bland annat att endast sju procent av folket anser att politikerna stärker demokratin samtidigt som 34 procent menar att de tvärtom sänker den.

– Var tredje svensk anser alltså att politikerna sänker förtroendet för demokratin, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus i en intervju i tidningen Epoch Times.

Samtidigt betonar han att det inte handlar om att folket inte tror på demokratin som funktion.

– Stödet för demokratin är jättestort, men däremot förtroendet för de förtroendevalda och förtroendet för att media, den tredje statsmakten, skulle vara oberoende, det är där det går åt fel håll.

Allra mest har förtroendet för nyhetsmedia sjunkit. Fler än fyra av tio anser att media inte heller agerar oberoende.

– Många anser att media vinklar nyheter utifrån sin egen agenda och allt färre uppger att de skulle kontakta media om man tyckte att något var djupt felaktigt i samhället. menar Sjöström

– Det här är ett tydligt exempel på att media har tappat sin roll som den offentliga medborgarens försvarare, säger han och konstaterar att det tidigare var fler som kände att media var någon man kunde gå till som en folkets röst, menar Sjöström

“Stödet för demokratin är jättestort, men däremot förtroendet för de förtroendevalda och förtroendet för att media, den tredje statsmakten, skulle vara oberoende, det är där det går åt fel håll.” Torbjörn Sjöström, VD på Novus

Han menar vidare att media har gått alltmer mot att ägna sig åt live-sändningar och lättillgängliga nyhetsformat, snarare än att vara folkets kontrollfunktion mot makten.

– Det är inte bra, för i en demokrati måste den tredje statsmakten vara stark och oberoende. Det första politiker med auktoritära ambitioner gör är att kontrollera och stoppa den oberoende median.

Även viljan att vända sig till politikerna när man upplever att något är fel i samhället är låg. Endast tre av tio har förtroende för våra folkvalda i riksdagen, och på regional och kommunal nivå är det ännu lägre.

I en debattartikel i Expressen skriver Gunilla Carlsson, ordförande Folkets hus och parker, Calle Nathanson, vd Folkets hus och parker och Jan Scherman, debattör, författare och producent SVT-serien ”Länge Leve Demokratin” om slutsatserna i undersökningen:

“I det samhällspolitiska landskap där forskning och vedertagen kunskap alltmer sätts på undantag, förstärker undersökningens resultat bilden av ett växande misstroende mot information som sprids via etablerad media.

I och med att medias oberoende ifrågasätts allt mer, sätts en nödvändig balans ur spel. Demokratin riskerar därigenom att mista en viktig skyddsmekanism.”