Naturpedagogik på Skutberget och utveckling av kvarteret Almen några av ämnena i fyra nya motioner från Karlstadpartiet

Låt Naturskolan få ansvar för utvecklingen av lek på Skutberget. En av fyra nya motioner från KPL.

Förra året toppade Karlstadpartiet kommunfullmäktiges motionsliga med sexton lagda motioner. Och man har inlett 2021 i samma tempo. Bara till aprilmötet la partiet fyra nya motioner.

1. Säg upp det dyra hyresavtalet på representationsvåningen i kvarteret Almen. Kommunens omvärldsnämnd hyr idag en hel våning på årsbasis för 200.000 kronor till representation. I snitt har den de senaste åren använts fem gånger per år vilket ger en hyreskostnad på 40.000 kronor per tillfälle. Både pengarna och våningen, som ägs av Karlstads kommun, kan användas bättre.

2. Fortsätt den påbörjade utvecklingen av Almen och Älvstråket genom att skapa ett historiskt café i övervåningen av Landshövdingegården i kvarteret Almen. Det skulle att bidra till att stärka Karlstad som besöksmål och skapa spännande och välkomna arbetstillfällen i besöksnäringen.

3. Erbjud, som ett led i utvecklingen av Skutbergets Friluftsområde i avvaktan på klara besked om den planerade Muminparkens eventuella vara eller inte, föreningar och företag att nyttja Motionscentralens och Skutbergsgårdens lokaler för servering. Det skulle stärka Karlstads attraktionskraft som ett vattennära besöksmål med friluftsprägel samt skapa spännande och välbehövliga arbetstillfällen för skollovslediga ungdomar.

4. Låt Naturskolan i Karlstad, med utgångspunkt i deras långa erfarenhet av naturpedagogik och dess positiva inverkan på barnens utveckling, få huvudansvar för den fortsatta utvecklingen av former och anläggningar för barnens lek på Skutbergets friluftsområde. Vem vet? Naturpedagogik från Karlstad kan kanske rentav bli vår nästa exportvara? Och till och med locka intresserade pedagoger från övriga världen att besöka Karlstad och Skutberget.