Li, Jane och Hans tar plats i Karlstadpartiets styrelse

Under torsdagskvällen hölls Karlstadpartiets årsmöte

Under gårdagkvällens årsmöte för Karlstadpartiet Livskvalitet tog tre nya namn plats i partiets styrelse – socionomen Li Bajnoci 33 år, fritidsledaren Jane Ullfeldt 42 år och kulturarbetaren Hans Nordström 59 år.

–Vi är mycket glada över att kunna förstärka vår styrelse med tre så starka namn, säger Pär Eklund som fick förnyat förtroende som styrelseordförande.

Partiets kvinnliga talesperson Eva-Britt Johansson, som tidigare i egenskap av talesperson varit adjungerad i styrelsen, invaldes dessutom som suppleant.

Styrelsen i Karlstadpartiet Livskvalitet består nu av följande personer. Ordförande: Pär Eklund Ledamöter: Göran Johansson, Peter Sörensen, Li Bajnoci, Maj Hellberg och Grethe Sörensen. Suppleanter: Susanne Mellqvist, Eva-Britt Johansson, Hans Nordström och Jane Ullfeldt.

Under mötet presenterades också partiets verksamhetsberättelse, där förordet löd:

“Karlstadpartiet är ett litet parti med stora ambitioner. Under detta vårt andra år i kommunfullmäktige har vi fått tydliga kvitton på att även ett litet parti kan påverka. 2020 var året då vi blev varma i kläderna och fullt ut tog plats i det politiska rummet. Tvivelsutan har vårt inträde och oortodoxa sätt att arbeta skakat om de befintliga maktstrukturerna. Både inom politiken och på tjänstemannasidan.

Vi har spelat en viktig roll i många frågor efter valet 2018. Till en början bemötta med stor skepsis. Men efterhand mer och mer ansedda som viktiga spelare i politiken. Med våra djupgående granskningar och vårt utifrånperspektiv kastar vi välbehövligt ljus på brister och tillkortakommanden som fått råda under allt för lång tid utan att ifrågasättas. Utmaningen, när frågorna som pockar på uppmärksamhet är många och resurserna begränsade, är att inte gapa över för mycket.

Från Karlstadpartiet vill vi verka för en ny, hållbarare färdriktning i kommunalpolitiken. Och den plattform vi gick till val på spänner över hela det politiska spektrat. Från Skutbergsfrågan till frågor rörande stadsplanering, miljö- och hållbarhet, äldrevård, resurshushållning och demokrati och transparens.

Och trots att vi är fullmäktiges minsta parti med bara en ledamot var vi 2020 det parti som la i särklass flest motioner. Av de totalt 40 motioner som de 31 fullmäktigeledamöterna i oppositionspartierna lämnade in, kom hela 16 från Karlstadpartiet.

När det gäller Skutberget är vår hållning glasklar. Våra 3000 väljare förväntar sig att vi ska göra allt som står i vår makt för att värna Skutberget från privatisering och kommersialisering. Och vi tänker inte göra dem besvikna. Den striden tänker vi ta ända in i kaklet.

Från Karlstadpartiet tänker vi fortsätta att med stöd av offentlighetsprincipen granska och kasta ljus på kommunens förehavanden. Och vi tänker fortsätta driva på för att få ordning på dokumentation av möten och diarieföring av handlingar.

Vi tänker fortsätta driva på för att lyfta hållbarhets- och miljöfrågorna på den politiska agendan. Och vi tänker vara en fyrbåk för en högre kvalitet i stadsbyggandet. För grönare och skönare stadsmiljöer. För en tryggare och bättre äldrevård. För en politik som omfamnar hela kommunen. Inte bara Karlstad innerstad.

Och vi tänker driva på för en förbättrad dialog med och möjlighet till medinflytande för medborgarna. Där förutsättningar finns för att påverka politiken också mellan valen.

Med Karlstadpartiet har en välbehövlig vind av förnyelse blåst in i kommunfullmäktigesalen.”