Kommunens utlovade krafttag mot muntliga avtal resulterade i…en ny…muntlig…rutin 🙃🙃🙃.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (m) under interpellationsdebatten i KF 25 aug 2022.

–Vi sitter i en koncern som omsätter ca sju miljarder. Då är det ju rimligt att vi gör saker skriftligt. Det känns väl som en normal hygienfaktor år 2022. Därför kan det tyckas lite märkligt att när man ska göra bot och bättring på att man inte har gjort något skriftligt, så ser man över och tar fram en rutin för det, men man gör det skriftligt, kommenterade Peter Sörensen från Karlstadpartiet kommunledningskontoret svar från Per-Samuel Nisser (m). Och Anders Hammarström från Vänsterpartiet gav medhåll. –Det är inte så man leder och styr en sån här organisation. Nej, jag tycker att det är undermåligt måste jag säga, kommenterade Hammarström.

Länk till den aktuella interpellationsdebatten på youtube, 7 minuter

Efter att det i media avslöjats att det kommunägda bolaget Karlstad Airport spenderat miljoner på advokatkostnader kopplat till ett miljötillstånd, att man upphandlat advokattjänsterna muntligt och att attestering av fakturorna skett trots att de saknade timangivelser gick ett flertal höga chefer på kommunen tillsammans med flygplatsens VD ut och lovade bot och bättring.

I två nyhetsreportage skrivna av SVT Nyheter Värmland den 28 oktober och den 17 november 2021 kunde vi bl a läsa:

Kommunledningen i Karlstad har köpt advokattjänster utan upphandling, utan skriftligt avtal och med fakturor där varken timtid eller timpris framgår.

– Vi kan konstatera att vi borde ha haft ett skriftligt avtal, säger Mikael Jareke, biträdande kommundirektör i Karlstad.

Han säger att kommunledningen ska ta till sig av svt:s granskning. Att kommunen i fortsättningen ska teckna skriftliga avtal med de konsulter de anlitar och att de också ska kräva fakturor som är specificerade med timtid och pris per timme.

– För mig är det inte konstigt att det hanterats på det här viset. Men tycker jag att det är bra eller lämpligt om man ska ha full kontroll? Nej, då tycker jag att man ska ha ett avtal och man ska ha ett timpris, säger Karlstad Airports vd Camilla Sperling.

Nu meddelar Karlstad Airport att rutinerna ska ändras. Vd ska själv attestera fakturorna, och bolaget ska också begära att fakturorna från och med nu specificeras med timredovisning och timpris.

– I det här fallet har man brustit och vi behöver se över rutinerna, säger Per-Inge Lidén (MP), ordförande i Karlstad stadshus som hanterar de kommunala bolagen.

Nu skulle det bli bättre ordning inom kommunen framledes. Självklart borde detta ha hanterats skriftligt, skrev man bland annat.

Så långt medias rapportering. För att bringa klarhet i hur man sedan agerat ställde Karlstadpartiet ett antal frågor i en interpellation som debatterades på kommunfullmäktige i Karlstads sammanträde den 25 augusti 2022.

Under debatten visade det sig att den enda åtgärd kommunledningen vidtagit var att ta fram en rutin specifikt för att upphandling av advokatkostnader inom Karlstad Airport framledes ska ske skriftligt, med krav på specifikation av nedlagd timtid på fakturorna.

Rutinförstärkningen gäller alltså inte övriga konsultköp inom Karlstad Airport. Och rutinen gäller heller inte för den övriga kommunkoncernen. I svaret från kommunledningskontoret avslutade man sedan med att skriva att den nya rutinen inte har dokumenterats skriftligt. Något som fick både Peter Sörensen och vänsterpartiets Anders Hammarström att reagera.

–Jag gissar att det är någon som på ett möte helt enkelt har har sagt, nu gör vi så här. Och det håller ju inte. Det är inte så man leder och styr en sån här organisation. Nej, jag tycker att det är undermåligt måste jag säga, kommenterade Anders Hammarström (V).

–Tack Anders. Jag håller med dig till 100%, replikerade Sörensen. Och i grunden tror jag faktiskt att alla som sitter härinne gör det också. Vi sitter i en koncern som omsätter ca sju miljarder. Då är det ju rimligt att vi gör saker skriftligt. Det känns väl som en normal hygienfaktor år 2022. Därför kan det tyckas lite märkligt att när man ska göra bot och bättring på att man inte har gjort något skriftligt, så ser man över och tar fram en rutin för det. Men man gör det skriftligt, avslutade Sörensen debatten.

Av de utlovade krafttagen blev det, för att citera ett gammalt svenskt uttryck, en fingertutt.