“Kommunens förvaltningar har tidningsprenumerationer för tre miljoner per år. Men ingen policy.”

År 2022 hade Karlstads kommun prenumerationskostnader på 3 miljoner kronor.

Prenumerationer på NWT för 630.000 kr. På VF för 400.000 kr. Och från Bonnier Media på 300.000 kr. Totalt hade Karlstads kommun tidningsprenumerationer på tre miljoner år 2022. Men någon policy för vem som får prenumerera på vad finns inte. Det visar en rykande färsk granskning som Karlstadpartiet gjort.

–Det var efter att jag själv vänt mig till kommunen med en fråga om en prenumeration på Dagens Samhälle, som jag blev intresserad av att titta närmare på saken, berättar Peter Sörensen. De beviljade mig den ganska dyra (ca 3.500 kr/år) prenumerationen utan att blinka. En prenumeration som vi i partiet under föregående år betalade själva för att vi inte fått någon information om att kommunen kan bekosta sånt. Jag blev naturligtvis tacksam för det. Men också fundersam över hur man hanterar den här typen av frågor i en koncern med 7.500 anställda och ett stort antal politiker, förklarar Peter Sörensen.

Granskningen han för Karlstadpartiets räkning gjort visar att Karlstad kommuns olika nämnder sammanlagt betalade närmare tre miljoner kronor för olika typer av prenumerationer under 2022. Öven en miljon är på dagstidningarna NWT och VF, 630.000 respektive 400.000 kr. Och fördelningen på de olika nämnderna är mycket ojämn. Kultur- och fritidsnämnden, med prenumerationskostnader på närmare en miljon, toppar listan. Tvåa kommer Arbetsmarknads- och socialnämnden med 569.000 kr och trea Vård- och omsorgsnämnden med 472.000 kr. En annan stor nämnd som Stadsbyggnadsnämnden ligger med sina 9.500 kr långt ner i listan.

Prenumerationskostnader i kronor per nämnd i Karlstads kommun år 2022.

–Det varierar stort hur man hanterar den här typen av kostnader. I Arbetsmarknads- och socialnämnden har själva nämnden, med 22 ledamöter (11 ordinarie och 11 ersättare), prenumerationer för 66.000 kr bara på Dagens Samhälle. Det tycks väldigt oklart vem som har rätt att få en prenumeration betald och vem som inte har det. Någon policy som reglerar det och som förtydligar vilka regler som gäller finns inte. Det känns inte professionellt hanterat. Vi måste vara rädda om skattebetalarnas pengar, säger Peter Sörensen.

–Från Karlstadpartiet är vi positiva till att kommunen uppmanar till läsning och förkovran. Men reglerna bör vara tydliga när det gäller vem som får prenumerera på vad på kommunens bekostnad. Och samtliga som verkar i kommunen bör få information om vad som gäller så att reglerna är lika för alla. Här finns såvitt vi kan bedöma utrymme för en förbättring av kommunens rutiner, avslutar Peter Sörensen.

LÄNK: Komplett redovisning Konto 6422 2022