Kenneth Jansson vald till ny ordförande i Karlstadpartiet Livskvalitet

Karlstadpartiets nye ordförande Kenneth Jansson flankerad av årsmötesförättarna Torsten Jarnstam (tv) och Jörgen Lenz .

På Karlstadpartiets årsmöte på Sundsta Herrgård den 27 mars valde ett enhälligt årsmöte Kenneth Jansson till ny ordförande för partiet. Kenneth Jansson är egen företagare och har ett hjärta som klappar extra hårt för partiets huvudfråga, Skutberget.

– Ambitionen nu är att tillsammans med övriga styrelsen jobba som ett team mot de mål vi gick till val på, där Skutbergsfrågan självklart är prioriterad för oss, säger Kenneth Jansson. Den sammanflätar så många sätt de frågor vi vill lyfta i politiken, som stadsbyggnadsfrågorna, miljöfrågorna, resurshushållningsfrågorna, hur våra gemensamma resurser förvaltas, hur man jobbar med transparens och insyn och sist men inte minst hur man hanterar dialogen med oss medborgare, avslutar han.

Övriga styrelseledamöter som valdes på mötet var Göran Johansson, som också utsågs till vice ordförande och talesperson i styrelsefrågor, Maj Hellberg som utsågs till sekreterare, Jeanette Chiron som utsågs till kassör och Peter Sörensen, som fortsatt är politisk talesperson och gruppledare för partiets fullmäktigegrupp. Som suppleanter valdes Gudridur Olafsdottir, Pär Eklund och Sussie Mellquist.

– Det rådde inga tvivel om att detta var ett ordförandeval som gladde årsmötet, inklusive mig själv, säger Peter Sörensen. Kenneth har under sin tid i valberedningen agerat på ett sätt som gjort honom mycket uppskattad i föreningen. Jag tror att han tillsammans med den nya styrelsen har mycket goda förutsättningar att på ett positivt sätt leda Karlstadpartiet in i nästa verksamhetsår. Vi har stora politiska utmaningar att ta oss an, avslutar Peter.