Karlstads kommun vägrar lämna ut allmäna handlingar. Hotas nu av JO-anmälan.

Karlstads kommun riskera nu att få en JO-anmälan på halsen.

Karlstadpartiet har under en tid ägnat möda åt att begära ut diverse allmänna handlingar med stöd av offentlighetsprincipen. Men trots upprepade påstötningar under flera veckor vägrar kommunens ansvarige handläggare på kommunledningskontoret att lämna ut handlingar. Och nu har Karlstadpartiet tröttnat på tjänstemannens agerande och satt ett ultimatum. Lämnar ni inte ut de begärda handlingarna inom 24 timmar så gör vi en anmälan till JO – Justitieombudsmannen.

–Begäran om allmänna handlingar ska enligt förvaltningslagen hanteras skyndsamt, dvs inom 24-48 timmar. Här går det veckor utan att man får ett livstecken. Varför Karlstad kommuns högsta direktörer ägnar sig åt sådant här trotsbeteende är obegripligt. Men vill de hellre figurera i media med en JO-anmälan så får det gå dithän. Valet är deras. Vi har gett dem 24 timmar att ta fram dokumenten, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Tidsfristen går ut kl 18.00 tisdag den 22 oktober.