Karlstadpartiets vallista officiellt fastställd

Karlstadpartiet Livskvalitets lista inför kommunalvalet i Karlstads kommun hösten 2018 är nu officiellt fastställd. På listan finns femton kandidater, som var och en kommer att presentera sig litet närmare här på sidan inom kort. Kandidaterna är:

 1. Peter Sörensen, 57 år, civilekonom
 2. Sofia Mörtel, 56 år, entreprenör
 3. Göran Svensson, 50 år, turismutvecklare
 4. Eva-Britt Johansson, anhörigstödjare
 5. Magnus Johansson, 46 år, geolog
 6. Anna-Karin Hörnlund, 50 år, ombudsman
 7. C Magnus Berglund, 55 år, datascientist
 8. Gudridur Olafsdottir, 60 år, livsentreprenör
 9. Pia Särnehed, 55 år, civilekonom
 10. Sebastian Gustafsson, 25 år, läkarstuderande
 11. Victoria Mårtensson, 40 år, hemmamamma
 12. Anders Halvarsson, 66 år, konsult
 13. Madeleine Weinholm, 49 år, kemiingenjör
 14. Robert Klinggård, 40, år, säljare
 15. Pär Eklund, 45 år, journalist