Karlstadpartiets styrelse kallar till möte med vård- och omsorgsdirektören rörande bristerna på Kronogården

Ur den nyligen upptäcka tillsynsrapporten från 2018 framgår att bristerna varit kända redan 2014. Men att inget hänt.

Karlstadpartiets styrelse har idag beslutat att med anledning av nyframkomna uppgifter om brister på trygghetsboendet Kronogården kalla till skyndsamt möte med vård- och omsorgsdirektör Gunilla Öberg.

–Vi ser mycket allvarligt på de uppgifter som nyligen kommit i dagen om att bristerna på Kronogården varit kända för de ansvariga ända sedan 2014, säger Pär Eklund, ordförande i Karlstadpartiets styrelse.