Karlstadpartiets styrelse kallar till möte med kommundirektören med anledning av Alan Schürers uttalanden i media

Från styrelsen ser vi allvarligt på Schürers uttalanden, skriver Hans Nordström, Karlstadspartiets styrelseordförande

Karlstadpartiet har idag via ett mail till kommundirektör Ulrika K Jansson kallat kommunledningen till ett möte med anledning av stadsbyggnadsdirektör Alan Schürers uttalanden i en artikel i NWT den 30/12 2022.

I artikeln framförde Alan Schurer kritik mot Karlstadpartiets fullmäktigeledamot och politiske talesperson Peter Sörensen för sättet han jobbar på och mot att han begär ut för många offentliga handlingar. Schürer hävdar i artikeln dessutom att arbetet med att ta fram offentliga handlingar åt Sörensen och några personer till är den enskilt största arbetsuppgiften på stadsbyggnadsförvaltningen.

–Från styrelsen ser vi mycket allvarligt både på direktör Alan Schürers sätt att agera och på hans uttalanden, säger Karlstadpartiets styrelseordförande Hans Nordström.

–Det är tyvärr inte första gången som direktörer i Karlstads kommun agerar på det här sättet för att försöka svartmåla och misstänkliggöra Peter Sörensen. När det skedde förra gången hade vi från styrelsen ett möte med kommunledningen där vi fick uttryckliga löften från dem om att detta inte skulle upprepas. Ändå har det nu skett igen, fortsätter Hans Nordström.