Karlstadpartiets årsmöte inställt på grund av Coronaviruset

Karlstadpartiets styrelseordförande Kenneth Jansson. Foto: KPL

Karlstadpartiets planerade årsmöte den 26 mars ställs in på grund av smittrisken kring Coronaviruset. Det beslutet fattade Karlstadpartiets styrelse under tisdagkvällen.

–Under de nu rådande omständigheterna vill vi inte ta risken att bidra till smittspridningen, berättar Karlstadpartiets styrelseordförande Kenneth Jansson. Vi följer den fortsatta händelseutvecklingen noga och kommer att meddela nytt datum för mötet när vi vet mer om läget.