Karlstadpartiet vädjar till MSB om tillsyn av Räddningstjänstens agerande rörande uteserveringarna på Kungsgatan

Enligt MSBs föreskrifter är kommunens räddningstjänst ansvarig för löpande tillsyn enligt LSO

Karlstadpartiet har idag i ett mail till MSB vädjat om att myndigheten, som har ansvaret för tillsyn av att kommunernas räddningstjänster efterlever sitt ansvar, ska göra en tillsyn av hur Räddningstjänsten i Karlstad agerat kopplat till uteserveringarna längs Kungsgatan i Karlstad. Ur mailet (bifogat) läser vi bl a:

Såvitt vi förstått det ska kommunen via Räddningstjänsten svara både för brandskyddskontroller i samband med bygglovsprocesser och liknande och för löpande tillsyn för att förebygga risken för uppkomst av skador. Och det som i MSBs föreskrifter pekas ut som objekt för prioriterad tillsyn är just den typen av fastigheter och verksamheter som är aktuella i stråket på Kungsgatan. Här, på Karlstads i särklass största kroggata, ligger några av Karlstads största restauranger och nöjesställen på rad. Och varje helg samla tusen och åter tusen människor i lokalerna för att umgås och ha roligt.

Lyssnar man till SVTs intervju med Ola Åkesson från Räddningstjänsten i Karlstad tycks han anse att hans och Räddningstjänstens möjligheter att ingripa i dagsläget är obefintliga. Och att det är först i en formell bygglovsprocess han kan ingripa. I artikeln kopplad till intervjun läser vi:

“Återigen framför räddningstjänsten att de vill se en bygglovsprocess.
Så innan dess gör inte ni någon granskning av situationen även om det är uppenbart farligt?
– Nja, vi är ju lite bakbundna. Samhällets brandskyddskrav ligger gömda i bygglovsprocessen, säger Ola Åkesson.”

Åkessons uttalanden rimmar i våra ögon illa med föreskrifterna från MSB. Och det tycks synnerligen märkligt att Räddningstjänsten i nio år skulle ha stått bakbundna, utan möjligheter att ingripa inför de uppenbara brister i brandskyddet som sedan 2014 förelegat och som man själv konstaterat.

Om de brister i brandskyddet som Räddningstjänsten i Karlstad identifierade redan 2014 (Krögarmöte 2019-12-09, mailkonversation med kommunen) de facto är korrekta och om de fortsatt föreligger ökar riskerna för att en allvarlig olycka med ödesdigra konsekvenser ska uppstå för varje dag som Räddningstjänsten dröjer med att vidta åtgärder.

Vi skulle därför vilja be MSB att göra en skyndsam översyn av vad som ovan beskrivits och att vid behov vidta erforderliga åtgärder för att förebygga uppkomst av skador.